Ekteparet Øygard møtte pressen

Ekteparet Øygard lot seg i dag fotografere utenfor rettslokalet i Hamar, men ville ikke snakke om saken.

Ekteparet stilte opp i en fotoseanse. Det er første gang siden i fjor høst de lot seg fotografere sammen. Øygard ga ingen kommentarer til pressen i denne sammenhengen.

Ekteparet Øygard møtte pressen.

Reidun Øygard var i dag enda tydeligere enn it ingretten på at mannen ikke kan ha begått noe overgrep.

Den fornærmede jentas mor var like klar på at Øygard er en overgriper.

Mora var tydelig berørt da hun forklarte retten om den kvelden dattera brøt sammen og fortalte om de angivelige overgrepene.
Reidun Øygard ga i dag mannen sin alibi for tidspunktet for det påstått første overgrepet, som jenta har forklart skjedde da hun var 13 år gammel.


Det er stort samsvar i ekteparets forklaringer i Lagmannsretten.

Øygard-paret har nå forklart seg ferdig i retten.