Hopp til innhold

Eksperter: – Munnbind kan være helsefarlig

Brukere av munnbind risikerer å puste inn kreftfremkallende stoffer, allergener og mikroplast.

Munnbind fra Innovern i Sykkylven

Munnbind produsert hos Innovern i Sykkylven, for kirurgisk bruk.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

19.4. Tillegg til artikkel: Faktasjekkerne i faktisk no. har sett på faktagrunnlaget som de to professorene som NRK bruker som kilder i denne artikkelen, baserer sine uttalelser på.

NRK legger derfor ved faktisk.no si artikkel om professorene sitt faktagrunnlag, og NRK sin dekning her:

Det er ikke gjort øvrige endringer i NRKs artikkel.

På kort tid har bruken av munnbind blitt en nødvendig del av hverdagen.

Det er noe myndighetene pålegger folk i de mest smitta områdene av landet, og anbefaler i andre steder med stor smitte.

Bivirkninger

Men flere eksperter på klær, tekstiler og helse ser nå at bruken av disse munnbindene kan ha utilsiktede bivirkninger for både helse og miljø.

– Munnbind er blitt svært viktige i beskyttelse mot covid-19, men vi trenger mer kunnskap så de ikke samtidig utgjør en miljø- og helserisiko.

Det sier Ingun Grimstad Klepp. Hun er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met, hvor hun forsker særlig på forbruk av klær og tekstiler.

Ingun Grimstad Klepp ved SIFO.

KLÆR: Ingun Grimstad Klepp er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met, hvor hun forsker særlig på forbruk av klær og tekstiler.

Foto: OsloMet

Forskeren sier en konsekvens av munnbindbruk er at det skaper forsøpling og forurensning når folk kaster det fra seg. Verre er det at vi kan få i oss helseskadelige stoffer i lungene ved bruk av munnbind over lang tid.

Hun får støtte av professor Cecilie Svanes ved senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen.

I en kronikk på forskersonen.no advarer de mot at bruken av visse typer munnbind kan føre til at farlige kjemikalier og mikroplast trekkes ned i lungene.

– Det er kommet masse nye produsenter av munnbind. Veldig mye av det vi bruker i Norge kommer fra land som har lite kontroll med de giftige egenskapene til kjemiske stoffer, sier Svanes.

Cecilie Svanes

CTA PÅ ALVOR: ecilie Svanes er professor ved Senter for internasjonal helse, Universitet i Bergen. Hun advarer mot mulige bivirkninger av munnbind.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Slik lovgivningen er i dag kan produsentene selv velge om de vil merke om disse stoffene er brukt eller ikke.

Tidligere i år ble «gjenbrukbare kobbermunnbind», forbudt på det norske markedet.

Utilsiktede bivirkninger

De to norske forskerne viser til en fersk tysk studie, omtalt i blant annet Ecotextile News og Daily e-post.

Der sier direktør ved Hamburg miljøinstitutt, professor Michael Braungart at brukere av munnbind risikerer å puste inn kreftfremkallende stoffer, allergener og mikroplast.

Hans ferske funn støttes av en annen ledende tekstilkjemiker, Dr. Dieter Sedlak, som fant farlige fluorkarboner, formaldehyd og andre potensielt kreftfremkallende stoffer i kirurgiske munnbind.

– Nå må også norske myndigheter ta problemet på alvor, sier Ingun Grimstad Klepp.

– Vi puster inn mikroplast

De to forskerne er skeptiske til bruken av visse typer munnbind, spesielt når det foregår over lang tid.

Det ene er at engangsmunnbindene ofte er laget av polypropylen som er syntetiske fibre, altså plast, og som derfor vil «flasse» mikroplast.

Det andre problemet er om munnbindene er behandlet med ulike kjemikalier, blant annet med såkalte antimikrobielle stoffer for å «drepe» bakterier og virus.

– At munnbind er testet for filtreringsevne, betyr ikke at de er testet for og tilpasset daglig bruk av store befolkningsgrupper, sier Grimstad Klepp.

Folkehelseinstituttet: – Ikke farlig

Men dette er ikke overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet enig i.

Preben Aavitsland

OVERLEGE: Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse.

Foto: Kjartan Bjelland

– Vi tror ikke dette er farlig i det hele tatt. Å bruke munnbind er noe kirurger og andre ansatte i helsetjenesten har drevet med på jobb hver eneste dag i mange år, og det er aldri knyttet noen alvorlig sykdom til dette.

Han sier norske myndigheter følger med på hvilke munnbind som markedsføres. Dersom de ikke inneholder lovlige stoffer blir de tatt ut av handel.

– Det man eventuelt får i seg av kjemikalier av disse munnbindene er i så små mengder, hvis noe i det hele tatt, så vi ser ikke dette som helsefarlig, sier Aavitsland.

Heller ikke tøymunnbind ser Aavitsland på som et problem i denne sammenheng.

Men han anbefaler folk å bruke munnbind som er CE-godkjente.

– Å bruke slike munnbind noen timer hver dag, ser vi ikke noen fare for skal føre til eksponering for farlige stoffer.

Trenger mer kunnskap

Cecilie Svanes og Ingun Grimstad Klepp sier bruk av munnbind kan ha kommet for å bli.

– Mange yrkesgrupper kan komme til å bruke dette over lang tid.
Derfor trenger vi vite at det er tryggest mulig, og da trenger vi mer forskning.

Flere saker fra Innlandet