Eidskog vil være alene

I Eidskog kommune i Hedmark vedtok k-styret i dag med 19 mot 6 stemmer at kommunen skal være en egen kommune. Alternativenevar en del av en stor regionkommune i Glåmdalen eller sammen med Kongsvinger.og en liten kommune til.