Hopp til innhold

Ble klimavinner da svenskegrensa stengte

Grensekommunen reduserte klimagassutslippene sine med 17 prosent uten å vite det selv.

Svenskegrensa i Østby i Trysil er stengt

STENGT: Da grenseovergangene til Sverige ble stengt på grunn av smittevern gikk også trafikken ned i mange grensekommuner.

Foto: Anne Næsheim

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

En av de mest trafikkerte grenseovergangene mellom Norge og Sverige ligger i Eidskog kommune.

Nå er grensekommunen i Innlandet blant kommunene som hadde størst nedgang i klimagassutslippene i 2020. Utslippene gikk ned med nesten 17 prosent sammenlignet med året før.

Det viser Miljødirektoratets oversikt over klimaregnskapene til alle landets kommuner.

Mindre svenskehandel kan altså ha gjort Eidskog til en av landets beste kommuner på miljø i 2020.

– Mye av våre utslipp kommer fra trafikken. Vi ser jo på tallene at personbiltrafikken har sunket vesentlig, og der ligger nok noe av forklaringen, sier Eidskog-ordfører Kamilla Thue (Ap).

Men selv om dette har gjort kommunen til en klimavinner, vil ikke ordføreren juble.

– Det er jo gledelig. Men vi takker ikke for mindre trafikk, for det har et alvorlig bakteppe, sier Thue.

  • Stengte grenser rammet forretningene på svensk side hardt:

Trafikknedgang på 90 prosent

Eidskog er ikke den eneste kommunen som har fått et bedre klimaregnskap på grunn av mindre trafikk, sier Tomas Seim, som er rådgiver i Miljødirektoratet.

– Vi har sett at kommunene som ligger langs svenskegrensa har fått lavere utslipp fra vegtrafikk. Det antar vi jo er på grunn av mindre reiseaktivitet til Sverige da.

Trafikktall fra Statens vegvesen viser at grensetrafikken gikk ned med hele 90 prosent i helga etter at landet ble stengt ned i mars 2020.

– Må ikke bli en hvilepute

Naturvernforbundet gleder seg over all reduksjon av klimagassutslipp, men ser ingen grunn til å juble for tallene i Eidskog og de andre grensekommunene.

– Det er jo en veldig midlertidig nedgang. Så det må ikke bli noen hvilepute for kommunene, sier fylkesleder i Innlandet, Ole Midthun.

Ole Midthun, fylkesleder i Naturvernforbundet i Innlandet

MIDLERTIDIG: Trafikknedgangen er midlertidig og må ikke bli en hvilepute for kommunene, sier Ole Midthun i Naturvernforbundet.

Foto: Knut Røsrud

Det tror han også at kommunene er klar over.

– De kommunene som har ambisiøse klimamål må nå dem på en annen måte enn å stenge grenseovergangene sine, sier Midthun.

Eidskog-ordfører Kamilla Thue må med andre ord regne med at utslippene fra biltrafikken vil øke igjen.

– Dette viser jo hvor mye biltrafikken betyr i et klimaregnskap.

Krever nasjonalt samarbeid

Kamilla Thue var ikke kjent med at kommunen hennes var en av de beste på miljø i 2020, men sier at klima er noe av det aller viktigste de jobber med.

– Vi jobber ikke nok med det. Men det er definitivt på agendaen.

Men hun synes det kan være litt utfordrende, med en trang kommuneøkonomi, å finne de riktige grepene og vite hvor de skal sette inn støtet lokalt.

Kamilla Thue, ordfører i Eidskog

GRENSEKOMMUNE: Eidskog kommune og ordfører Kamilla Thue (Ap)ble klimavinner fordi trafikken til Sverige gikk kraftig ned.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Ole Midthun i Naturvernforbundet er enig i at kommunene ikke kan gjøre alt selv, spesielt når det kommer til de store utslippskildene og trafikken.

– Trafikk står for en veldig stor andel av utslippene i Innlandet. Det er mange transportetapper her og det er klart at, de utslippene er det ikke så lett å gjøre noe med på lokalt plan, sier Midtun.

Han håper kommunene kan være med og pushe på regjering og Storting for å få flere tiltak nasjonalt.

Har konsekvenser for oss alle

Rådgiver i Miljødirektoratet, Tomas Seim, sier at kommunene stort sett kan vise til en god utvikling.

– Vi ser at utslippene går i riktig retning. De fleste kommunene har reduserte utslipp, så det viser i alle fall at noen gjør en god jobb, sier han.

Og han er ikke i tvil om at alt hver enkelt kommune kan gjøre for å redusere klimagassutslippene er viktig.

– Breene våre smelter. Det går ut over værsystemene, med mer ekstremvær, mer tørke og så videre. Så det har jo konsekvenser for oss mennesker og dyr og natur på jorda, sier Tomas Seim.

  • Dessverre fører koronapandemien med seg miljøtrusler også: