Eget fengsel for utenlandske fanger

Regjeringen vil opprette et eget fengsel for utenlandske domfelte. Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett for 2013.

Kongsvinger fengsel

Kongsvinger fengsel blir fengsel for utenlandske innsatte.

Foto: Vera Wold / NRK

Kongsvinger fengsel, Vardåsen, blir fengsel for utenlandske innsatte fra neste år. Enheten vil ha 97 plasser og omfatte både høy og lav sikkerhet.

Det er foreløpig uklart hva slags innhold de utenlandske straffedømte skal få i fengslet som i dag har 20 slike fanger.

– Vi synes dette er spennende. Det blir et nytt felles mål å samles om, men det blir utfordrende siden omleggingen starter allerede i høst, sier fengselsleder Gaute Enger til lokalvisa Glåmdalen .

I forslaget til statsbudsjett for 2013 skriver regjeringen at et eget fengsel er mer kostnadseffektivt enn flere mindre enheter og vil gjøre tolketjenester og lignende lettere tilgjengelig.

Høyre og Fremskrittspartiet har tidligere foreslått egne fengsler for utlendinger.

Skal ut av landet

Grete Faremo

Grete Faremo

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Utenlandske innsatte som skal utvises, skal ikke tilbakeføres til det norske samfunnet. De innsatte skal tilbys et innhold under straffegjennomføringen som er tilpasset denne gruppen, sier justisminister Grete Faremo.

Det er et mål for regjeringen at flest mulig av disse innsatte blir overført til hjemlandet for å sone deler av straffen der.

Regjeringen vil øke antall soningsoverføringer. Norge har inngått bilaterale avtaler om soningsoverføring med Romania, Litauen og Latvia. Avtalene med Romania og Latvia er trådt i kraft, mens avtalen med Litauen forventes å tre i kraft i løpet av høsten 2012.

Regjeringen arbeider for å inngå flere slike avtaler. Justis- og beredskapsdepartementet og aktørene i straffesakskjeden samarbeider om tiltak for å øke antall soningsoverføringer.

Tilpasset opplegg

Justispolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, sier til NRK at det er veldig bra med et eget fengsel for utenlandske fanger.

– Man trenger et annet opplegg for de som skal vises ut av landet, og som derfor ikke skal rehabiliteres til å vende tilbake til det norske samfunnet, sier Bøhler.

Jan Bøhler

Jan Bøhler

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Ifølge Aftenposten var Arbeiderpartiet imot da Høyre foreslo dette tidligere i høst.

– Det stemmer ikke. Vi varslet dette allerede i fjor høst, sier Bøhler.

Bøhler sier at Arbeiderpartiet har vært imøtekommende når Høyre har foreslått dette, men at de ville sørge for at det ikke ble et dårligere tilbud der utlendingene fikk elendige soningsforhold.

Frykter dårligere tilbud

I en kronikk tar Victor Lund Shammas, masterstudent i sosiologi, oppgjør med påstanden om at segregrering i fengselsvesenet er et godt sparetiltak.

Under politiavhør og rettsprosesser er det riktig at tolketjenester er hyppig anvendt. Men i fengselshverdagen er ikke dette like påtrengende, skriver han i Aftenposten.

Han viser til en kartlegging Kriminalomsorgen gjorde i en region i 2011. Av 203 utenlandske fanger hadde 154 språkproblemer.

– Men av dem kunne hele 78 "fungere i hverdagen", mens bare en liten andel på 28 fanger "kunne ikke kommunisere". Styrking av norsk- eller engelskundervisning vil kunne hjelpe denne lille gruppen, påpeker Shammas.

Han frykter at regjeringens ønske om å gi utenlandske fanger et tilpasset tilbud er en eufemisme for å gi dem et dårligere tilbud, og peker på at selv om disse fangene ikke skal integreres tilbake i det norske samfunnet, så skal også de tilbake til et lokalsamfunn.

– Skal ikke pine dem

Jan Bøhler er ikke bekymret for at segregeringen vil føre til et dårligere tilbud for utenlandske fanger.

– De skal få et tilpasset tilbud, som passer til det samfunnet de skal inn i. Vi skal ikke pine dem, det er ikke slik at de skal sone under elendige forhold, lover Jan Bøhler.

– De skal få et opplegg, men det skal være annerledes enn for de som skal tilbake til det norske samfunnet.