E6 forsinkes med over et halvt år

Det er fortsatt uavklart hvor den nye veien skal gå.

- Den nye firefelts E6 mellom Gardermoen og Kolomoen blir i alle fall tre kvart år forsinket, mener Tåle Stensbye i Statens vegvesen.

Grunnen er at Staten ennå ikke har bestemt seg for hvordan veg- og jernbanen skal bygges langs Mjøsa, på strekningen Minnesund-Skaberud. Flere departementer diskuterer nå ulike trasé-løsninger. Slik som saken har trukket ut, er forsinkelser uunngåelig, mener Stensbye.

- Stortinget forutsatte en åpning i 2013, men slik det ser ut nå er det mer sannsynlig med en åpning først i løpet av sommeren 2014, sier Stensby.

Ingen tilbakemeldinger

Valget av ny trasé har engasjert og det har vært stor uenighet. Innbyggerne langs Mjøsa ønsker seg lange tuneller for å spare landskapet, men det er en dyr løsning som også vil bety at bilistene må betale mer i bompengeavgift.

I fjor sommer sendte åtte politikere fra regjeringspartiene ut et åpent brev med krav om en snarlig avgjørelse. I oktober kunne ikke Miljøverndepartementet gi noe svar på når det ville bli, og fortsatt har ikke Stensbye i vegvesenet hørt noe.

- Vi venter bare på klarsignalet, og så for vi får det går vi i gang med byggingen, sier Stensbye.