E6 ble stengt på Dovrefjell

E6 over Dovrefjell ble stengt på grunn av en trailer som hadde sklidd av vegen mellom Fokstugu og Vålåsjø. Hengeren lå i grøfta, trekkvogna sperret hele kjørebanen. Vegen er nå åpen for trafikk, men må mulig stenges ved berging av henger.