Dyreeier anmeldt

Dyrevernnemda i Ringebu og Øyer har anmeldt en dyreeier og bedt om at han fradømmes retten til å ha dyr.

dyrevern, ill.foto
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Dyreeieren har gjentatte ganger brutt en rekke bestemmelser, og dyrevernnemda mener det vil utvikle seg til en katastrofe dersom ikke tilsynsmyndigheten griper inn.

-Manglende omsorg

Dyrevernnemda skriver i anmeldelsen at dyreeieren har vist manglende omtanke og omsorg, og at det kan se ut til at det viktigste for han er å holde flest mulig dyr, mens dyras trivsel og produksjon er mindre viktig.

I dyrevernloven står det at påtalemakten skal fremme krav om at en person fradømmes retten til å ha dyr dersom dyrevernnemda ber om det.