Dusjing forgifter Mjøsa

Dusjing og dagligdagse forbrukerprodukter forgifter fisken i Mjøsa. Miljødirektoratet er bekymret.

Mjøsa og Mjøsbrua

Nye miljøgifter forgifter fisken i Mjøsa.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

En ny rappoort fra Miljødirektoratet avslører at det er høye konsentrasjoner av miljøfarlige siloksaner i fisken i Mjøsa.

Dusjing forurenser

Og det er vanlige forbrukerprodukter som er synderen, og giften havner i Mjøsa etter at vi har dusjet og vasket oss. Den største utslippskilden er nemlig kosmetikk. Men stoffene brukes også i drivstofftilsetning, rengjøringsprodukter, bilpleie, maling, byggeprodukter og industrikjemikalier.

– Det mest betenkelige ved årets undersøkelse er at det er funnet betydelige nivåer av den nye miljøgiften siloksaner, sier sjefsingeniør Eirik Hovland Steindal i Miljødirektoratet.

Giften ble første gang påvist i en undersøkelse i 2010, og giften hoper seg opp i næringskjeden.

Siloksaner fanges ikke opp av renseanleggene. Det fanges opp av plankton og går i ledd etter ledd til for slutt å havne i fisken.

Fraråder ikke å spise fisken

Hovland Steindal sier at det er Mattilsynet som avgjør om fisken er trygg å spise.

– Men de gjorde en vurdering i 2012 og på bakgrunn av det så sa de at det ikke var grunn til å endre kostholdsrådene. Årets nivåer er noe lavere enn i 2012 uten at vi skal legge for mye. Vi må måle både neste år og flere år framover for å se hvor nivåene virkelig ligger, sier han.

Han legger til at det forskes på hvordan renseanleggene kan fange opp disse giftstoffene, og at produkter som har svanemerke ikke inneholder disse stoffene.