Drosjeløyver innlevert i protest

Seks drosjeeiere på Brøttum i Hedmark leverte i dag inn løyvene sine i protest. Mener anbudsordninger fører til liten lønnsomhet.

Drosje
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Drosjesjåførene mener de ikke kan livnære seg på de inntekter som skolekjøringen gir.

Anbudsordningen har ført til at de mistet oppdragene med å kjøre pasienter til og fra sjukehusene i innlandet.

Fylkeskommunen sliter med å skaffe nye drosjesjåfører til Brøttum. 

Tjener ikke nok

- Det er ikke riktig å si at vi ikke tjener penger, men vi tjener for lite, sier Svein Olav Libæk. Nå har han fått nok. Sammen med fem andre kollegaer leverte han inn sine løyver i dag.

Fra 1. juli og fram til 1. august er det bare èn drosje igjen på Brøttum. Den skal sørge for all kjøring i nordre del av Ringsaker.

Fylkessjef for samferdsel i Hedmark, Kjell Solbakken, kjenner godt til problemene.

- Vi har gjort det vi har kunnet. Vi har lyst ut alle ledige drosjeløyver, men bare to har søkt. Og vi får altså seks ledige. Det tyder på at markedet ikke responderer. Og vi har lyst ut løyvene flere ganger, sier Solbakken.

Drosjeeiere på Brøttum leverte inn løyvene i protest
Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Tapte en halv million kroner

I følge de seks drosjeeierne på Brøttum har de tapt en halv million kroner i året tilsammen som følge av anbudsordningen som er innført på sjuketransporten. Og skoletransporten er ikke nok til å kunne fortsette mener de seks.

- Når skolekjøringen er slutt, er det minimalt. Det er ikke store avkastningen å kjøre en tur i ny og ne til legesentret, sier Libæk.

Daglig leder i Taxi Hedmark, Kolbjørn Asphaug, sier han beklager situasjonen som er oppstått. Men han vil jobbe videre med saken.

Inntil videre vil de prøve å få hjelp fra andre plasser i Ringsaker.