Droner kan bli fremtidens ambulanse

GJØVIK (NRK): Innen ti år kan pasienter fraktes til og fra sykehus med drone, mener forsker. Sykehusene er positive og synes ideen er spennende.

Forskere ved NTNU Gjøvik utvikler ambulansedroner
Foto: Alexander Norby / NRK

Mohammad Derawi, professor NTNU
Foto: Alexander Nordby / NRK

Han tar imot NRK på kontoret sitt på NTNU på Gjøvik, Mohammad Derawi. Han forteller ivrig om det han mener kommer til å revolusjonere norsk helsevesen.

– Dagens ambulansetjenester klarer ikke å innfri kravet om rask responstid. En ambulansedrone vil løse denne utfordringen, sier Derawi.

Som 29-åring ble han Norges yngste professor. Fagfeltet er biometri og smartteknologi ved Institutt for elektroniske systemer. Nå er han i gang med å virkeliggjøre ideen sin om en ambulansedrone som kan frakte pasienter mer effektivt til og fra sykehusene våre.

Vant kvart million

I høst kunne alle forskere på NTNU skrive en søknad om støtte til prosjekter de har tro på. Søknaden skulle være på 250 ord, og vinneren skulle få 250.000 kroner i støtte.

Mohammad Derawi vant og nå ønsker han å bli den første som utvikler denne typer droner i Norge.

– Droneteknologien har utviklet seg dramatisk og det å sette sammen en ambulansedrone er fullt mulig, forteller den unge professoren.

Med de 250.000 kronene har han kjørt i gang prosjektet for fullt. En gruppe er satt ned, kick-off-møtet var den 13. november og det første budsjettforslaget er ferdig.

– Vi kommer til å bruke disse første pengene på å skape et større nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og knytte kontakter til de som kan tenke seg å være med å realisere og finansiere ideen, sier Derawi.

Aller først skal dronen tegnes. Derawi regner med at det vil koste mellom 10 og 20 millioner kroner å fullføre prosjektet før de kan begynne å bygge dronene.

Ønskes velkommen

Pål Anders Mæhlum

POSITIV: En av sjefene i Sykehuset Innlandet, Pål Anders Mæhlum, liker droneideen til Mohammad Derawi.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Målet er at de første automatisk styrte dronene skal være klare innen ti år. Derawi ser mange bruksområder, men først og fremst kan dronene brukes i oppdrag der vanlige ambulanser eller helikoptre ikke kommer fram.

Dette tas godt imot i sykehussektoren.

– Det med droner og ny teknologi er kjempeviktig for å utvikle de prehospitale tjenestene våre, sier Pål Anders Mæhlum, avdelingssjef for kompetanseavdelingen i Divisjon for prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet.

Mæhlum forteller at de ønsker å være med på denne utviklingen fordi de ser nytten av det.

– Vi er nødt til å tenke framover fordi vi har noen utfordringer med det å for eksempel skaffe oss overblikk på skadesteder, sier sykehussjefen.

Dronetaxi i Dubai
Foto: Handout / AFP

Tilbake på NTNU i Gjøvik forteller Mohammad Derawi at de i Dubai allerede har taxidroner under test som de regner med kan frakte vanlige passasjerer innen fem år.

– Neste uke reiser jeg ned dit for å se hvor langt de har kommet, og for å lære litt når vi nå starter opp i Norge, avslutter Derawi.