Drapstiltalt ba om bedring i barnevernet

LILLEHAMMER (NRK): – Jeg håper samfunnet tar lærdom av denne tragedien, sa den tiltalte ved avslutningen av rettssaken etter drapet i Øyer. Aktor krever 18 års fengsel.

Øyer-drap, Kim Andreas Kristiansen etter prosedyrene.

SLUTTAPPELL: Drapstiltalte Kim Andreas Kristiansen leste opp en appell til det offentlige hjelpeapparatet på rettssakens siste dag i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Etter at aktørene i Sør-Gudbrandsdal tingrett var ferdige med sine sluttprosedyrer torsdag, spurte dommeren om den tiltalte hadde noen sluttkommentar.

– Det har jeg, sa 24-åringen, og tok fram en mappe med et håndskrevet manus. Han ga media tillatelse til å fotograferte i rettssalen.

Kim Andreas Kristiansen

TILSTÅR ALT: Kim Andreas Kristiansen har tilstått alle forholdene i tiltalen. I dag tillot han at pressen tok bilder i rettssalen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kristiansen sa at han angrer dypt på det som skjedde da han brutalt drepte og parterte sin stefar Bjarte Hansen 14. august i fjor. Deretter fortsatte han med en oppfordring.

– Jeg håper samfunnet tar lærdom av tragedien. Jeg håper på en bedring innen helsevernet, der det legges vekt på barnevern, psykiatri og forebyggende tiltak i familier med rusproblematikk, sa Kristiansen.

I retten har Kristiansen og flere vitner beskrevet en oppvekst preget av alkoholmisbruk i hjemmet.

Aktor: – Barndommen har ingen betydning

Aktor Iris Storås mener tiltaltes vanskelige oppvekst og konfliktfylte forhold til stefaren ikke kan tillegges vekt når straffen skal fastsettes.

I sin avslutningsprosedyre krevde hun 18 års fengsel. Hun mener det er flere straffeskjerpende omstendigheter, mens det eneste formildende er at Kristiansen har samarbeidet med politiet.

– Kristiansen er målrettet og bestemt under drapet. Handlingen framstår som en henrettelse, sa Storås.

Hun trakk spesielt fram parteringen i etterkant av drapet som skjerpende, der Kristiansen etter eget utsagn ville «ødelegge det som har ødelagt meg».

Created by InfoDispatcher

Forsvarer: – Barndommen er formildende

Forsvarer Odd Ivar Grøn mener 18 års fengsel er en for streng straff og ba retten behandle tiltalte mildest mulig.

Han argumenterte med at det er flere formildende enn skjerpende omstendigheter, og pekte på ustabilitet, rus, bråk, fysisk- og psykisk mishandling i oppveksten.

– Avdødes personlighet har kommet tydelig og ganske ensidig til syne i retten. Hans oppførsel overfor tiltalte må tillegges vesentlig betydning ved straffeutmålingen, sa forsvareren.

Et erstatningskrav fra de etterlatte – avdødes mor og tre biologiske barn – på til sammen 800.000 kroner, ble avvist av forsvareren.

Øyerdrap, dag 5 i retten, siste dag

Tiltalte har gjennom det meste av rettssaken sett ned i bordet og sjelden vist følelser.

De rettspsykiatrisk sakkyndige, Terje Tørrissen og Helge Haugerud, påpekte i retten torsdag at Kristiansen ikke har vist anger knyttet til at han tok livet av stefaren. Han har kun vist anger overfor de etterlatte og kameraten han er tiltalt for å ha truet til å frakte liket.

Dom i saken faller 6. mai.

Bjarte Hansen

DEN DREPTE: Bjarte Hansen ble drept 14.august i fjor. Hansens stesønn er tiltalt for drapet.

Foto: Privat