Drapssiktet i Hamar er strafferettslig tilregnelig

Mannen som er siktet for å ha drept sin kone i Hamar i oktober kan straffes med fengsel, hvis han dømmes. En psykiaterrapport konkluderer med at han er strafferettslig tilregnelig.

Bilder fra overvåkningskameraer, kvinne drept i Hamar

Politiet gikk ut med bilder fra overvåkningskameraer i begynnelsen av saken for å få inn tips fra publikum. Her er den siktede idet han går på en buss.

Foto: Politiet

Det var i slutten av oktober at en kvinne ble funnet drept ved det gamle bygget til Jorkjend bil, som ligger i nærheten av kjøpesenteret Maxi i Hamar.

– Var tilregnelig

Det viste seg at kvinnen var en asylsøker fra Afghanistan, og hennes mann har tilstått å ha drept henne. Han har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet. Nå viser den prejusidielle observasjonen at han er funnet strafferettslig tilregnelig.

– Rapporten konkluderer med at det ikke er behov for å gjennomføre en fullstendig observasjon. Det er ingen indikasjoner på at vedkommende ikke var tilregnelig eller led av andre alvorlige psykiske lidelser på gjerningstidspunktet, sier politiadvokat André van der Eynden.

André van der Eynden

Politiadvokat André van der Eynden sier politiet i Hamar mer eller mindre er ferdig med etterforskningen av drapet.

Foto: NRK

I alvorlige straffesaker er det standard fremgangsmåte å ha en prejudisiell observasjon av den siktede for å avdekke om vedkommende var tilregnelig eller ikke, eller hadde andre alvorlige psykiske lidelser på gjerningstidspunktet.

Det vil si om en person kan bebreides for den handlingen vedkommende har gjort.

Det er en rapport som avgis av en psykolog eller psykiater, og er en utredning av siktedes psyke i en straffesak som skal se om det er behov for det som kalles en fullstendig observasjon.

Vanlig straffesak

Det vil ikke bli foretatt en fullstendig observasjon i denne saken, og den vil gå som en vanlig straffesak når den skal opp i tingretten.

– Spørsmålet om tilregnelighet har veldig mye å si for straffeutmålinga. Hvis han blir funnet skyldig blir det utmålt en vanlig straff. Han blir ikke idømt tvunget psykisk helsevern som gjøres hvis man blir funnet utilregnelig.

Eynden er ikke overrasket over resultat.

– Det var et ventet resultat for de fleste parter, noe jeg tror forsvarer vil være enig i. Det har ikke vært noen indikasjoner så langt i etterforskning på at siktede er i en tilstand som kan medføre at han blir ansett til å være utilregnelig.