Hopp til innhold

Mystisk nedgang i villreinstammen

Ekspertene er bekymra over at en plutselig og kraftig nedgang i villreinstammen i Rondane. – Skal jeg være helt ærlig, har vi ikke peiling på årsaken, sier lederen i Villreinutvalget.

Ekspertene er bekymra over at en plutselig og kraftig nedgang i villreinstammen i Rondane. – Skal jeg være helt ærlig, har vi ikke peiling på årsaken, sier lederen i Villreinutvalget.

Norge er det eneste landet i Europa som har rester av den opprinnelige ville fjellreinen, og Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på den utsatte arten.

Det foregår grundige tellinger hver vinter i alle villreinområdene, blant annet i Rondane sør. I år trodde ikke forskerne det de så. De ventet å finne 2000 dyr, men mener det er bare litt over 1800 dyr i området.

– Vi ble forskrekka. Vi fant ut at vi måtte gjøre en ny, grundig telling over et enda større område. Ingen flere ble registrert, sier Hans Bondal, leder i Villreinutvalget i Rondane sør til NRK

Han mener utviklingen er uventet og dramatisk.

– Mystisk nedgang

Det er ingen klar årsak til nedgangen, som avisa GD først omtalte.

Hans Bondal

BEKYMRA: Hans Bondal i Villreinutvalget er overraska over at det er så få rein i Rondane.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Ekspertene har ikke funnet døde dyr, så det er ingen ting som tyder på noe stort sykdomsutbrudd. Både rovdyr og mennesker kan true villreinen, men ingenting av dette er forandret de siste åra.

– Nedgangen er rett og slett mystisk. Skal jeg være ærlig, har vi ikke peiling på årsaken, sier Bondal til NRK.

– Men hvor sikre er dere på at den tellinga dere gjør er riktig?

– Nå i 2016 tror jeg vi kan si at vi er så sikre som det går an å bli. Vi har gjort to grundige tellinger.

Vil bremse jakta

Villreinutvalget foreslår å redusere jaktkvota i området fra 600 til 250 dyr. Det støttes av lokale jegere.

Espen Kleven Hvattum

JEGER: Espen Kleven Hvattum er leder i NJJF Ringebu og Fåvang. – Det er skremmende tall, sier han.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Det er skremmende tall. Når det er så rask nedgang er det klart man må bremse jakta for å se hva som egentlig holder på å skje, sier Espen Kleven Hvattum, leder i jeger- og fiskerforeningen i Ringebu og Fåvang.

Han tror rovdyrangrep kan være en del av forklaringen.

– Jeg er stygt redd rovdyra spiller en vesentlig større rolle enn før, særlig i perioden etter kalving. Ulvebestanden har økt der hvor reinen går i kalvingsperioden, sier han.

Bondal er usikker på om skylda kan gis til ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn.

– Det er rart om det skal slå til så brått, for bestanden har vært tilnærmet den samme de siste åra. Men vi må ta det med i beregningen iallfall, sier Bondal.

Reinsdyr på Snøhetta - filmet av reinsdyrene selv. Fotorettigheter: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Reinsdyr på Snøhetta – filmet av reinsdyrene selv med et kamera festet rundt halsen. Fotorettigheter: Norsk institutt for naturforskning (NINA)