Dovrebanen stenger i 23 dager

LILLEHAMMER (NRK) Fra 31. oktober til 23. november bør alle reisende på Dovrebanen beregne seg ekstra god tid.

Et tog står på Lillehammer stasjon og noen mennesker kan ses på perrongen.

MANGE INNSTILLINGER: NSB vil sette inn alternativ busstransport på alle togavganger som blir innstilt mellom Oslo og Lillehammer i den planlagte arbeidsperioden. På strekningen Lillehammer- Dombås vil NSB tilby busstransport på bare to tidspunkter daglig den ene uka trafikken er helt stengt.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Jernbaneverket skal nemlig legge om til nytt dobbeltspor på en 17 kilometer lang strekning sør langs Mjøsa, og samtidig gjøres det utbedringer og vedlikehold også nordover på Dovrebanen.

– Vi skal koble inn det nye dobbeltsporet som bygges langs Mjøsa, og da sette i drift et helt nytt signalanlegg. Vi benytter samme tidsrom til å gjøre masse annet vedlikeholds- og fornyelsesarbeid. Dette er spesielt rettet mot å sikre banen mot solslyng og gjøre den mer robust mot flom, sier kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Ifølge Bakken vil strekningen Eidsvoll-Lillehammer bli stengt i hele perioden. Fra Lillehammer og nordover til Dombås vil det ikke kjøre tog i tidsrommet 31. oktober til 5. november. Deretter blir det delvis åpnet for togtrafikk igjen.

– Vanskelig å planlegge

Markedsansvarlig i NSB for Dovrebanen og Raumabanen, Terje Fossum, sier til NRK at det har vært utfordrende å planlegge togavviklingen.

– Det har vært litt vanskelig å planlegge for denne perioden, fordi informasjonen fra Jernbaneverket om stengningen har endret seg flere ganger. Men vi kommer til å sette opp busstransport på flere av avgangene også nord for Lillehammer, sier han.

NSB vil sette inn alternativ busstransport på alle togavganger som blir innstilt mellom Oslo og Lillehammer i den planlagte arbeidsperioden. På strekningen Lillehammer-Dombås vil NSB tilby busstransport på bare to tidspunkter daglig den uka trafikken er helt stengt.

– Vi vil sette opp busstransport for morgentoget og for ettermiddagstoget begge veier, opplyser Terje Fossum.

Ekstremvær

Ifølge Jernbaneverket er flom og ekstremvær de siste årene årsaken til at man nå må utbedre Dovrebanen mange steder.

– Vi driver fortsatt å retter skader etter den store flommen for tre år siden, og må nok regne med å gjøre det også i fremtiden, sier kommunikasjonssjef Kjell Bakken.

Han opplyser at banen nå skal dreneres bedre, og at sporet skal gjøres mer stabilt blant annet ved at det skal kjøres et såkalt balastrenseverk gjennom Gudbrandsdalen. Ifølge Bakken bør de reisende regne med forsinkelser.

– Vi må regne med noe forsinkelser når folk skal kjøre buss i stedet for tog. Det kan være lurt å beregne ekstra tid, sier han.