Dovre nasjonalpark

  • Vil ikke ha større nasjonalpark

    Varaordfører i Dovre, Guri Ruste er ikke enig i Miljødirektoratets forslag om å utvide Dovre nasjonalpark. Ruste mener at store deler av kommunen allerede er vernet, og at utvidelser vil gå ut over landbruk og reiseliv.