Dovre nasjonalpark

  • Tre døde moskuskalver

    Det er funnet tre døde moskuskalver i i Åmotsdalen og Stoplsjødalen på Dovrefjell. – De døde dyrene har ligget lenge, men vi mistenker lungebetennelse, sier Tord Bretten i Statens Naturoppsyn til GD. Hittil i år er det en kjent avgang på 31 moskuser.