Hopp til innhold

Dovre mest open


Dovre kommune skårar høgast på eit åpenheitsbarometer i Innlandet.
Dovre fekk 19 av 20 moglege poeng, og er dermed ei av dei åpnaste kommunane i landet, med Ringsaker og Sør-Aurdal ligg like bak.
Barometeret viser om kommunen følger offentleglova. Og om kor lett det er for innbuarar og media å få tak i informasjon om kommunen og sakshandsaminga der.
Det er Kommunal Rapport og Presseforbundet som står bak barometeret.

Elverum og Hamar skårar dårlegast på openheit i Innlandet, med 3,5 poeng kvar.