Dømt til tvungent psykisk helsevern etter kirkebrann på Dombås

Den 29 år gamle mannen som i fjor tente på Dombås kirke og senere forsøkte å sette fyr på Sel kirke, er dømt til tvungent psykisk helsevern.

Brann Dombås kirke

DØMT: Mannen ble først dømt til fire års fengsel. Saken ble anket og 29-åringen er nå dømt til tvunget psykisk helsevern.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

I mars ble mannen dømt til fire år og to måneders fengsel i Nord-Gudbrandsdal tingrett.

Men 29-åringen anket straffeutmålingen. Nå er han dømt til tvungent psykisk helsevern.

Det var i 2020 at han tente på Dombås kirke. En måned senere forsøkte han å tenne på Sel kirke.

Mannen har erkjent å stå bak begge sakene.

Paranoid schizofreni

Eidsivating lagmannsrett ba de sakkyndige gjøre en ny vurdering av mannens mentale helse. Det resulterte i en rettspsykiatrisk tilleggserklæring datert 15. juli 2021.

Den konkluderer med at den tiltales samlede sykehistorie er forenlig med at han lider av paranoid schizofreni.

Aktor la i lagmannsretten ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern. Forsvareren var enig, og dommen var enstemmig.

DOMBÅS (NRK): – Det er uvirkelig og vondt, sier leder i menighetsrådet Guri Ruste. Kirka har store, innvendige skader.

FILMET BRANNEN: – Det er uvirkelig og vondt, sa leder i menighetsrådet Guri Ruste.

Ville hevne koranbrenning

Det var torsdag 20. februar i fjor at mannen tente på Dombås kirke ved å knuse et vindu, tenne på klær som var fukta med brennbar væske og kaste klærne inn i kirka som tok fyr.

Det oppsto brannskader for rundt 35 millioner kroner. 29-åringen er ikke dømt til å betale erstatning.

Bilder fra inne i den utbrente Dombås kirke.

Bildet er tatt inni kirka den dagen det brant. Kirka fikk omfattende skader for rundt 35 millioner kroner.

Foto: Vigga Lokalavis

Mannen kom til Norge i 2015. Han bodde først på asylmottak på Dombås, og fikk etter ett år oppholdstillatelse i samme kommune. Han er somalisk statsborger.

Dommer Åge Gustad har tidligere spurt mannen om motivet for handlingen.

Mannen sa at han hadde bodd lenge på Dombås, og at han aldri tidligere hadde tenkt på å gjøre noe dumt.

Han forklarte videre om koranbrenningen han ble vitne til på TV i Kristiansand i 2019.

– Jeg begynte å sjekke, og fant ut at personen som hadde satt fyr på koranen, ikke hadde blitt straffet. Da ble jeg sint. Jeg er muslim. Jeg liker ikke at noen tråkker på religionen min, for jeg respekterer andres religion, har mannen tidligere sagt.

Han forklarte videre at han begynte å tenke på hvordan han kunne hevne koranbrenningen.