Mann dømt til forvaring for voldtekt og trusler

Mannen i 30-åra er for andre gang dømt for voldtekt mot en samboer. Denne gangen endte det med forvaring.

Hedmarken tingrett, Hamar tinghus

DØMT: Mannen ble i Hedmarken tingrett dømt til forvaring i seks år og ti måneder for voldtekt og trusler.

Foto: Ole Martin Sponberg

Hedemarken tingrett er klar i sin dom. Fengselsstraff er ikke nok for mannen, som for andre gang er dømt for voldtekt.

Han ble dømt til forvaring i seks år og ti måneder. Tidligere har han en dom på to år og tre måneder for voldtekt mot en annen samboer.

Ifølge dommen voldtok mannen samboeren to ganger over et tidsrom på syv timer. Han erkjente i retten forholdet.

Kvinnen ble også utsatt for vold av den domfelte da hun motsatte seg det som endte med voldtekt.

Kom seg ut av huset

Den fornærmede klarte å komme seg ut av huset i forkant av den første voldtekten, men den domfelte klarte å ta igjen kvinnen og bar henne tilbake til huset.

I dommen står det at tiltalte 22. oktober 2017 så dyttet samboeren opp mot veggen på badet og dunket hodet hennes gjentatte ganger i veggen.

Den tiltalte presset kvinnen ned på gulvet og holdt en hånd foran munnen hennes slik at hun ikke fikk puste.

Den fornærmede klarte altså så å komme seg ut av huset, før hun ble innhentet av den tiltalte.

De to la seg da til å sove, men noe senere forgrep den tiltalte seg på nytt på samboeren.

Mannen uttalte at han gjorde dette fordi «det ikke spilte noen rolle om han voldtok henne en gang til, når han allerede hadde gjort det en gang».

Skjerpende omstendigheter

Påtalemyndigheten la ned påstand om forvaring i syv år og seks måneder, med en minstetid på fem år.

Retten skriver i dommen at det foreligger skjerpende omstendigheter i saken, og at den tiltalte burde bli straffet med fengsel i minimum seks år. Videre skriver retten at de antar at det burde gis et påslag i straffen på halvannet år på grunn av gjentakelse.

Mannen er altså tidligere straffedømt for voldtekt, og i den nye dommen står det at de to voldtektene i 2017 har klare likhetstrekk med forholdene han ble dømt for i 2011.

Retten har også lagt vekt på at mannens handlingsmønster de siste årene, og det forhold at han har begått nye seksuallovbrudd kort tid etter løslatelse fra soning og varetekt, viser at det er en nærliggende og reell fare for at han vil begå tilsvarende lovbrudd også senere.

I dommen heter det: «Til tross for at tiltalte etter første domfellelse for voldtekt har hatt relativt lange fengselsopphold og også mottatt tilbud om behandling, er det i dag intet som tyder på at han evner å endre livsførsel».

Domfelt en rekke ganger

Retten mener derfor en tidsbegrenset straff ikke er tilstrekkelig, og tok påtalemyndighetens påstand om forvaring til følge. Mannen i 30-årene ble dermed dømt til forvaring i seks år og ti måneder.

Han ble også dømt til å betale den fornærmede kvinnen oppreisning på 275.000 kroner, men har anket dommen.

Mannen har tidligere vært domfelt hele fem ganger, blant annet for en voldtekt av en tidligere samboer tilbake i 2010, som han i 2011 ble dømt til fengsel for. Han er også domfelt for legemsbeskadigelse og for brudd på veitrafikkloven.

Flere saker fra Innlandet

Programleder Elin Fossum

Se nyheter fra Innlandet klokka 19:45