Hopp til innhold

Voldtektsdømt anker forvaringsdom på 15 år

Elverumsmannen, som var tiltalt for flere grove voldtekter av fem kvinner, er dømt til 15 års forvaring. Den tiltalte anker dommen, bekrefter hans forsvarer Steinar Thomassen.

Elverum tinghus

Rettssaken mot elverumsmannen gikk i Sør-Østerdal tingrett i Elverum.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Dommen falt i Sør-Østerdal tingrett klokka 14.

Mannen var tiltalt for voldtekt av fem kvinner, men dømmes for voldtekt av fire.

Overgrepene skjedde over en lengre periode, og flere av dem ble filmet. Kvinnene var mer eller mindre bevisstløse under overgrepene skjedde.

Iris Storås, Steinar Thomassen

Aktor Iris Storås i samtale med forsvarer Steinar Thomassen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Han dømmes også til å betale oppreisning til tre av jentene. Han frifinnes for oppreisningskravet, som ble rettet på vegne av hans avdøde kone.

Dommen er streng. Min klient har tatt dommen med fatning. Han har gitt uttrykk for at han kommer til å anke alle sider ved dommen til lagmannsretten. Han er blant annet ikke enig i tingrettens bevisbedømmelse, hva gjelder de ulike postene i tiltalebeslutningen, sier mannens forsvarer, Steinar Thomassen.

Ønsket å ha sex, mens hun var bevisstløs

Retten mener at forvaringsstraff er rett i denne saken, blant annet fordi den dømte likte å ha sex med kvinner, mens de var bevisstløse.

Ifølge dommen kommer dette fram i form av filmer og hans kone fortalte til en venninne at han likte å ha sex med henne når hun

«Dette er således en preferanse som tiltalte har, og som han tilrettelegger vilkårene for så snart han finner det passende. Det er ikke fremkommet noe i hovedforhandlingen som skulle tilsi at denne atferden vil avta etter beslutning av tiltalte selv.»

Aktor fornøyd med dommen

Rettssak mot elverumsmann tiltalt for voldtekt

Elverumsmannen nektet straffskyld, og mener kvinnene var med på det som skjedde.

Foto: Anette Strand Slettmoen / NRK

Sør-Østerdal tingrett legger i dommen vekt på at mannens forklaring er ulik fra politiavhør og det som kom fram i retten.

Hans forklaring stemmer heller ikke med hva andre har forklart, står det i dommen.

Aktor Iris Storås er fornøyd med dommen.

– Vi ba om 15 års forvaring, noe han også ble dømt til, så det er vi godt fornøyd med. Det som er viktig for oss med denne dommen er at han er dømt på nesten alle punkter, og det er viktig at han har fått en forvaringsstraff slik at samfunnet har fått det vernet som kreves, sier Storås.

Brukte gjenstander på bevisstløse kvinner

Retten finner det straffeskjerpende at mannen hadde sex med kvinnene, mens de var bevisstløse. Han benyttet en gjenstand på en av kvinnene som var bevisstløse.

På denne måten var hun potensielt i livsfare på grunn av risikoen for forgiftning og kvelning.

Om faren skulle inntreffe, var hun satt i en situasjon hvor hun var avhengig av en person som ikke hadde medisinske forutsetninger til å ta vare på henne, står det i dommen.

Jenta var 17 år da hun traff den dømte. Han fikk raskt kontroll over den unge kvinnen.

Gruer seg til ny runde i retten

Retten mener at han hadde et erfaringsmessig og aldersmessig overtak: «Det er videre straffskjerpende at det «regime» hun var utsatt for startet kort tid etter at hun kom inn i tiltaltes leilighet, og varte til det ble avbrutt av at barneverntjenesten hentet henne.»

Jentas bistandsadvokat, Jostein Løken, forteller at hun er lettet over dommen, men samtidig gruer hun seg for en ny runde i retten.

– Det er vanskelig å tenke på. Hun gruet seg veldig til denne rettsrunden. Hun kom seg helskinnet gjennom den. Hun gruer seg til en ny runde selv om det kanskje blir lettere nå, siden hun har vært igjennom det før, men dette vil likevel være en sto belastning for henne, sier Løken til NRK.

Skylder på andre

Retten mener at mannen systematisk legger skylden på andre enn seg selv. Han gir uttrykk for at han «reddet livet til» og «tatt seg» av fornærmede. Det er også «andre» som delvis har funnet på filming og bestemt former for seksuell aktiviteter, står det i dommen.

Dette stemmer ikke overens med hva som har kommet fram i retten, mener Sør-Østerdal tingrett.

Retten mener at det er en tilleggsbelastning for ofrene at han legger skyld på de fornærmede og ikke viser tegn på anger.

Gjorde sin kone redd og maktesløs

En av kvinnene var altså mannens kone.

Retten mener brøt henne ned både fysisk og psykisk ved bruk av blant annet vold, trusler, dominering, undertrykking, tilføring og injisering av rusmidler, overvåking og kontroll.

Dette gjorde henne svært redd og maktesløs, etter rettens syn. Hun døde i januar av en overdose. Hennes foreldre er lettet over dommen, sier bistandsadvokat Helge Hartz.

– Jeg har snakket kort med dem, og de er lettet og fornøyd med forvaringsdommen på 15 år. De synes det er viktig at den dømte ikke er trodd i sin forklaring, at retten ikke har festet lit til den, sier Hartz til NRK.

Filmet overgrepene

Den 38 år gamle mannen filmet flere av overgrepene, mens kvinnene var mer eller mindre bevisstløse av narkotiske stoffer. En av kvinnene var hans kone, som døde av en overdose i januar.

Ifølge tiltalen foregikk overgrepene fra 2006 til 2012. Fire av kvinnene ble utsatt for overgrep flere ganger over en periode, mens voldtekten mot den femte kvinnen skjedde mars i år.

Beslaglagte videoer i voldtektssaken i Elverum

Politiet beslagla store mengder med data hos mannen, deriblant 2000 filmer av ulik lengde. De fleste har mannen filmet sjøl.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Politiet pågrep mannen kort tid etterpå, siktet for voldtekt av tre kvinner. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde fem kvinner, noe han også ble tiltalt for.

Elverumsmannen har hele tiden nektet straffskyld, og mener at alt som skjedde var frivillig.

Varslet forvaringspåstand

I august ble han tiltalt for flere grove voldtekter av fem kvinner. En av voldtektene av hans kone, som ble filmet, var så grov og smertefull at den kvalifiserte til 21 års fengsel.

I tiltalen varslet statsadvokaten at det ville bli lagt ned påstand om 12 års forvaring.

Under rettssaken økte aktor Iris Storås dette til 15 års forvaring, og det var også det hun la ned påstand om.

Forsvarer Steinar Thomassen la ned påstand om frifinnelse for voldtekt.

Elverumsmannen er tidligere dømt 18 ganger for blant annet brudd på narkotikaloven, vold og heleri.

Politiet mener han har vært en slags alfahann og ledertype i narkotikamiljøet i Elverum, som har holdt både kvinner og miljøet i et nakkegrep i mange år.