Hopp til innhold

Forsøkte å lure til seg 30 millioner – fikk ut en million i koronastøtte

Mannen i 50-åra fra Hedmarken søkte om koronastøtte for en rekke oppdiktede arrangementer. Han lyktes dårlig.

Korona-pressekonferanse

STØTTE: Både den forrige regjeringen og den nåværende har lagt fram kompensasjonsordninger til næringslivet under koronapandemien.

Foto: Javad Parsa / NTB

Nå er mannen dømt til fengsel i tre år og ni måneder i en tilståelsessak i Oslo tingrett.

Forsvareren hans synes dommen er for streng, fordi bedrageriforsøkene var dårlige.

– Jeg mener det var grunnlag for å gjøre deler av straffen betinget med bakgrunn i at det var så få av disse bedrageriforsøkene som førte til noen utbetaling. Det står i dommen at mange av disse søknadene ble vurdert som hjelpeløse, sier advokat Peter S. Nørgaard.

Hvis mannen hadde lyktes med alle forsøkene sine, ville han fått utbetalt over 30 millioner kroner.

Men de fleste søknadene ble avslått og i sum fikk han bare utbetalt rundt en million kroner.

Ville tjene på pandemien

Ifølge dommen fra Oslo tingrett startet mannen sine bedrageriforsøk allerede i 2017. Da dreide deg seg i hovedsak om forsøk på skattebedrageri ved at han rapporterte inn merverdiavgift fra fiktive selskaper.

Da koronapandemien traff Norge og landet stengte ned, forsøkte han å få utbetalt store beløp gjennom de økonomiske kompensasjonsordningene som ble etablert for å hjelpe næringsdrivende som mistet inntekt.

Han søkte blant annet om kompensasjon for fiktive arrangementer som han påsto var avlyst med tap.

  • Det har vært en rekke forsøk på å utnytte kompensasjonsordningene:

Utnyttet automatisk NAV-system

Det mannen fra Hedmarken lyktes med, var å få 906.000 kroner i kompensasjon gjennom NAV sitt automatiske og tillitsbaserte søkesystem.

Fra mai 2020 til juni 2021 la han inn 26 krav om kompensasjon for bortfall av inntekt som selvstendig næringsdrivende.

I søknadene, som altså ble behandlet automatisk av NAV, oppga han feil informasjon om inntekt og inntektstap. Og på grunnlag av disse søknadene utbetalte NAV feilaktig 906.000 kroner.

Mannen tilsto alt uten forbehold da han ble pågrepet av politiet høsten 2021. Han bidro deretter til å nøste opp alle lovbruddene. Det får han strafferabatt for.

Klønete forsøk

Oslo tingrett legger også til grunn at mange av forsøkene på bedragerier var relativt klønete og hjelpeløse, står det i dommen.

Kompensasjonskravene framstår som udokumenterte og tynt begrunnede, og retten legger til grunn at faren for å få dem innvilget var relativt beskjeden.

Oslo tingrett

DØMT: Mannen ble dømt til fengsel i tre år og ni måneder i Oslo tingrett.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Retten viser til mannens egen forklaring om at han ga opp straks det ble stilt krav om å supplere søknadene.

I skjerpende retning viser retten til at han forsøkte å få ut penger av ulike kompensasjonsordninger mange ganger i over et år. Og ikke minst, at han forsøkte å utnytte støtteordninger som ble innført for å avhjelpe kriser for bedrifter og næringer under korona-nedstengningen.

Av alle bedrageriforsøkene mannen prøvde seg på, var det altså bare et fåtall som lyktes.

Det mener forsvareren burde blitt mer vektlagt i straffeutmålingen.

– At han ikke fikk ut mer enn en million etter å ha søkt om mer enn 30, ja så sier det at dette ikke er noe profesjonelt utført bedrageri-forsøk, sier advokat Nørgaard.

Fengsel og erstatningskrav

Mannen i midten av 50-åra fra Hedmarken ble dømt til ubetinget fengsel i tre år og ni måneder. Han har ikke anket dommen.

– Han ønsker nå å bli ferdig med saken, komme i gang med soningen og få lagt dette bak seg, sier forsvarer Peter S. Nørgaard.

Mannen er også fradømt retten til å drive næringsvirksomheter eller ha verv i næringsvirksomheter de neste fire årene. Og han må betale tilbake 906.000 kroner til NAV.

Les også: