Mistet datter i dødsulykken - mener dommen er for lav

En 19-åring er dømt til ett år og ti måneders fengsel etter at tre ungdommer omkom i en trafikkulykke i Elverum i fjor. Sør-Østerdal tingrett kaller guttens kjøring for «høyst uforsvarlig, hensynsløs og hasardiøs».

Dødsulykke

OMKOM: Ulykken skjedde på en rettstrekke noen kilometer øst for Elverum sentrum. Bilen traff en elg før den havnet i grøfta.

Foto: Jan Kristoffersen / NTB scanpix

To jenter og en gutt omkom i bilulykka på riksvei 25 i Hernes i Elverum i fjor sommer. Sjåføren overlevde, og er nå dømt for uaktsomt bildrap.

– For lav

Gunn Knappe mistet sin datter Oda i ulykka. Hun synes dommen er for lav.

– Hvis dommen blir anket så håper jeg at den blir strengere. Det her har ingen preventiv virkning på dem som kjører slik den tiltalte gjorde. Det er mange av dem, sier Knappe.

Ifølge tiltalen hadde bilen en hastighet på minst 144 km/t i 80-sona. 19-åringen mener han ikke kjørte så fort.

Hernesulykka, dag to

TILHØRERE: Det var stor interesse for rettssaken som gikk i Sør-Østerdal tingrett. Den største rettssalen var fullsatt.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Han er dømt til fengsel i et år og ti måneder og må betale 125 000 kroner til hver av de seks foreldrene til de omkomne, til sammen 750 000 kroner. Han mister også førerretten for all fremtid.

– Kjørte i minst 135 km/t

Gunn Knappe

FOR LAV: – Dommen er for lav, mener Gunn Knappe som er moren til Oda som omkom i ulykka.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Under rettssaken ble det lagt fram tre hastighetsrapporter som spriket fra 110 km/t til minst 160 km/t.

Den rettsoppnevnte sakkyndige sa at 137 km/t var en «absolutt minsteverdi». Dette mener retten er «en treffende betegnelse», og mener at bilen hadde en hastighet på minst 135 km/t da den traff elgen.

Aktor Sondre Kr. Halvorsen er fornøyd med dommen.

– Den ligger opptil påstand på to år, og jeg mener den vil ha allmennpreventiv virkning. Statsadvokaten avgjør om påtalemyndigheten skal anke, men jeg tror ikke det blir aktuelt.

19-åringens forsvarer, Helge Næss Rustad, mener dommen er streng.

– Domfelte var klar over at han skulle bli straffet, men vi mener dommen er streng, sier Næss Rustad.

Forsvareren har ikke lest dommen, men sier han sammen med 19-åringen vil gå gjennom dommen i løpet av uka.

– Vi har ikke tatt stilling til en mulig anke, sier forsvareren.

«Formålsløs råkjøring»

Sør-Østerdal tingrett mener at sjåføren har opptrådt grovt uaktsomt, fordi han valgte å kjøre så fort på en strekning med elgskilt, hadde dekk med mønsterdybde 0,1 mm og foretok en ulovlig forbikjøring i forkant av ulykka.

I dommen står det at saken ikke dreier seg om «hverdagsbilistens» feilvurderinger eller et «øyeblikks uoppmerksomhet».

Aktor Sondre Kr. Halvorsen og forsvarer Helge Næss Rustad

AKTOR OG FORSVARER: Aktor i saken, Sondre Kr. Halvorsen i samtale med forsvarer Helge Næss Rustad.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Dette er «en situasjon hvor sjåføren valgte å drive formålsløs råkjøring på et sted med forhøyet risiko for sammenstøt med dyr i veibanen», står det i dommen.

Han satte både seg sjøl og andre veifarendes liv i fare ved å kjøre så fort, mener retten.

Tingretten bruker også ord som «høyst uforsvarlig, hensynsløs og hasardiøs» om kjøringen til 19-åringen.

Han ble dømt på alle punktene i tiltalen.