Dømt til fengsel etter ulykke der kameraten omkom

En 19 år gammel mann er dømt til 13 måneders fengsel etter en utforkjøringsulykke på Lillehammer.

Bilulykke Lillehammer

LANDET PÅ TAKET: Bilen med de fire ungdommene i kjørte av vegen i en sving, og falt flere meter ned på en gangvei der den ble liggende på taket. En av personene i bilen ble sittende fastklemt og døde senere av skadene han fikk.

Foto: Karianne Stordal / NRK

Ulykken skjedde litt før midnatt 2. april i fjor i bydelen Vårsetergrenda i Lillehammer. I alt fire 18 år gamle menn var med i bilen som kjørte av veien og falt flere meter ned på en gangveg der den havnet på taket.

En av passasjerene ble alvorlig skadd, og ble liggende i koma på sykehus. Han døde åtte dager senere. En annen passasjer fikk alvorlige, varige skader, men overlevde. To fikk lettere skader, blant annet sjåføren selv.

Fra dommen

Nå er sjåføren dømt til ett år og én måned ubetinget fengsel. Sør-Gudbransdal tingrett mener 19-åringen har brutt straffelovens paragraf 281 for uaktsomt å ha forvoldt en annens død samt også brutt flere bestemmelser i veitrafikkloven.

19-åringen ble også dømt til å betale oppreisningserstatning til foreldrene til den omkomne på til sammen 250.000 kroner. Han ble dessuten fradømt retten til å ha førerkort i fire år og må ta full ny førerprøve før han kan få førerretten tilbake.

Sør-Gudbrandsdal tingrett legger til grunn at sjåføren holdt en fart på minst 98 km/t i 50-sonen da ulykken skjedde.

Tingretten mener det er «særlig viktig å signalisere til unge voksne som nylig har fått sertifikat at uforsiktig bilkjøring – spesielt i høy hastighet – medfører betydelig risiko for alvorlige og uopprettelige skader».

- Vil trolig bli anket

Forsvarer, Gunnar Kristen Hagen

ANKE: 19-åringens forsvarer, advokat Gunnar Hagen, sier straffeutmålingen trolig vil bli anket.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Sjåføren var bare 18 år på ulykkestidspunktet, og hadde hatt førerkort i 2 måneder. Bilen han kjørte var av typen Subaru Impreza med en kraftig motor på 225 hestekrefter.

Under rettssaken ekjente han ikke straffskyld på det alvorligste tiltalepunktet om uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

19-åringen innrømmet likevel i retten å ha kjørt uaktsomt og for fort, men ikke så fort som 98 km/t i 50-sona slik han var tiltalt for. I stedet mente han farten kan ha vært 60 km/t. Dette ble ikke trodd av retten.

Mannens forsvarer, advokat Gunnar K. Hagen, sier til NRK at straffeutmålingen er streng og at de høyst sannsynlig vil bli anket.

– Jeg tar selvfølgelig dommen til etterretning. Jeg har foreløpig snakket ganske kort med min klient, og vi skal snakke mer sammen på fredag. Vi mener straffeutmålingen er strengt. Og jeg kan vel allerede si nå at det er at den trolig vil bli anket, sier Hagen.

Rettsalen i Sør-Gudbrandsdal tingrett

I RETTEN: Et drøyt år etter at den tragiske ulykken skjedde, ble straffesaken mot sjåføren av ulykkesbilen behandlet i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Foto: Stein Schinstad / NRK