Dømt for uaktsomhet etter kollisjon med Sigvart Dagsland

Yrkessjåføren som kolliderte med Sigvart Dagsland og bandmedlemmene hans på riksvei 3 i Stange i januar 2018 er dømt til 45 dagers betinget fengsel.

Ulykkesstedet der Sigvart Dagsland ble skadet.

ALVORLIG: Slik så det ut på ulykesstedet etter front-mot-frontkollisjonen.

Foto: Fredrik Olastuen / Hamar Arbeide / Fredrik Olastuen / Hamar Arbeideblad

Retten finner det bevist at det var bilen til tiltalte som kom over i motgående kjørefelt.

Det var ingen øyenvitner til hendelsen, utover de involverte i saken.

Artist Sigvart Dagsland ble hardt skadet i en front-mot-frontkollisjon på riksvei 3 i Stange 16. januar 2018. Også de tre andre som var involvert i ulykken ble alvorlig skadet.

Dagsland og to kollegaer var på vei til Oslo etter en spillejobb i Rena Leir i Åmot da de kolliderte med en møtende bil. Dagsland var sjåfør.

Ahmad Yousef Mohammad Al-Hassan i tinghuset på Hamar.

TØFF HVERDAG: Ahmad Yousef Mohammad Al-Hassan sitter i dag i rullestol. Han går til psykolog og har fysiske og psykiske plager etter ulykken.

Foto: Anne Næsheim / NRK

36 år gamle Ahmad Yousef Mohammad Al-Hassan, som er bosatt i Trøndelag og som kjørte den andre bilen, ble tiltalt for å ha forårsaket ulykken ved å ha kommet over i motsatt kjørefelt. Også han ble alvorlig skadet og ankom tingretten i rullestol.

Nektet straffskyld

Under rettssaken sa han seg ikke skyldig og ba om å bli frikjent. Men Hedmarken tingrett har lagt forklaringene til Sigvart Dagsland og de to andre i bilen til grunn, samt de tekniske bevisene, og mener altså at det var 36-åringen som kom over i feil kjørefelt.

Han var også tiltalt for å ha kjørt med nedslitte dekk, men det er han frifunnet for. Dekkene var innenfor forskriften.

I sin forklaring sa han at han kjørte under 70 kilometer i timen da ulykken skjedde. Han beskrev føret på riksvei 3 som speilglatt. Han sa at han ble blendet av lysene fra den andre bilen og at han bremset hardt.

Sigvart Dagsland utenfor tinghuset på Hamar.

BÆRER IKKE NAG: Artist Sigvart Dagsland bærer ikke nag etter ulykka han ble hardt skadet i.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Det var som en hockeybane, sa tiltalte.

Sigvart Dagsland har sagt at han ikke bærer nag, men han synes det var en påkjenning å bli beskyldt for å ha forårsaket ulykken.

Formildende omstendigheter

Retten har kommet fram til at tiltalte handlet uaktsomt da ulykken skjedde.

Aktor foreslo en betinget reaksjon, altså at tiltalte ikke må sone i fengsel med mindre han bryter vilkårene i prøvetiden. Retten er enige i det.

Retten viser særlig til at tiltalte selv ble påført alvorlige skader i sammenstøtet og sitter i rullestol. Det er dessuten over to år siden ulykken skjedde og saken har blitt liggende lenge hos politiet, i omlag 14 måneder.

36-åringens forsvarer, advokat Arve Opdahl, har ingen kommentar til dommen foreløpig.

– Jeg har videreformidlet dommen og anbefalt ham å ta betenkningstid. Så skal vi gå grundigere gjennom den, sier Opdahl.

Mister førerkortet

Aktor la ned påstand om en bot på 10.000 kroner i tillegg til betinget fengsel. Men retten finner etter omstendighetene ikke grunn til det. Retten viser særlig til de alvorlige konsekvensene ulykken har hatt for tiltalte. Han er nå uføretrygdet.

Han dømmes til 45 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han mister førerkortet i 18 måneder og må betale 4000 kroner i saksomkostninger.

Aktor i rettssaken, politiadvokat Julie Dalsveen, sier dommen i det vesentlige er i tråd med påtalemyndighetens syn på saken.