Dømt for overgrep mot gutter

En Hamar-mann er dømt til seks års fengsel for seksuelle overgrep mot tre yngre gutter i Hamar.

Forsvarsadvokat Heidi Ysen

Hedi Ysen forsvarer mannen i 50-åra

Foto: Thomas Bjørnflaten / Scanpix

Mannen i 50-årene ble dømt for flere titalls seksuelle overgrep. Overgrepene skjedde stort sett da guttene var mellom 12 og 16 år.

Aktor mente at mannen hadde utnyttet et tillitsforhold guttene hadde til han, og ba om at han skulle dømmes til åtte års fengsel.

Retten mente at tidligere domspraksis tilsier at mannen bør dømmes til seks års fengsel.

Frifunnet for voldtekt

Mannen var også tiltalt for voldtekt av den ene av guttene. Hedmarken tingrett mener mannen ikke kunne dømmes for dette, og den delen av tiltalen ble frafalt.

Men retten mener derimot at det er bevist at mannen har begått alvorlige overgrep mot guttene.

Bistandsadvokatene til de tre guttene ba om til sammen 600.000 kroner i erstatning. Retten dømte han til å betale 340.000 kroner i erstatning.

Forsvarer Heidi Ysen ba om full frifinnelse, men hun har ennå ikke tatt stilling til en eventuell anke. Men hun er tilfreds med at mannen ikke ble dømt for voldtekt.