Hopp til innhold

Dømt for drapstrusler mot dommere – igjen

43-åringen fra Hedmarken ble dømt for drapstrusler og andre grove trusler mot dommere i 2013. Over 100 personer ble rammet. Nå er han dømt igjen.

Hamar tinghus

DRAPSTRUSLER: Mannen har truet flere dommere på livet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Eidsivating lagmannsrett har dømt mannen til fengsel i tre år og fire måneder. Det skjer mens mannen allerede soner en dom på fire og et halvt år, for tilsvarende forhold.

Allerede i 2003 ble mannen dømt for første gang. Hundrevis av personer er rammet av trusler fra mannen, og særlig dommere, journalister og advokater er utsatt. Flere er rene drapstrusler og trusler om seksualforbrytelser.

Les: Stor økning i trusler mot rettsdommere

Hundrevis av trusler

Denne gangen ble 34 personer rammet av mannens trusler. Blant annet truet han dommere som har vært involvert i sakene hans. Mannen har stjålet identiteten og opprettet telefonabonnement i andres navn.

En av de fornærmede fikk besøk av uniformert politi fordi hun var mistenkt for å sende trusler på sms.

I Eidsivating lagmannsrett er han dømt for grove trusler, også drapstrusler mot 34 personer, i tillegg til å ha motarbeidet rettsvesenet, noe som veier tungt i dommen. Totalt dreier dette seg om 14 tilfeller der mannen har gått til angrep på aktører involvert i rettsaker.

Trusler mot synlige personer

Retten legger vekt på hvem som er rammet: «Retten finner grunn til å understreke at selv om truslene tildels har sammenfallende ordlyd, syns de fornærmede også for de «alminnelige truslene» å være særlig plukket ut blant personer som er synlige aktører i samfunnet»

Retten finner det skjerpenede at noen av truslene er rettet mot mindreårige og deres familer. For samtlige har truslene skapt frykt og uro.

I dommen påpekes det også at mannens kriminelle virksomhet synes å øke i forbindelse med pågående straffesaker. Etter rettens syn må det settes igang tiltak for å forhindre nye handlinger.

Flere saker fra Innlandet