Dømt for drap - nå slippes han fri

Mannen som i fjor ble dømt til 13 års fengsel for å ha knivdrept sin egen bror på ei hytte i Gjøvik er løslatt fra fengsling.

Drap Gjøvik. Åstedet tirsdag.

SPERRET AV: I denne hytta på Gjøvik døde en mann i 50-åra etter å ha blitt påført 33 knivstikk. Politiet sperret av et større område rundt hytta i forbindelse med drapsetterforskningen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mannen har anket drapsdommen, og ny sak er berammet i november. Eidsivating lagmannsrett mener det ikke er grunnlag for å holde ham varetektsfengslet fram til saken starter.

Reaksjoner på at drapsdømt mann etter drapet på hytte ved Mjøsa går fri til ankesaken kommer opp.

Saken utsatt i sju måneder

Det er tiltaltes forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, som har begjært sin klient løslatt. Han hevder handlingen startet som en nødvergehandling, og at det må få sentral betydning ved vurdering av vilkåret. Det er betydelig rom for tvil som fort kan lede til et annet resultat i lagmannsretten, hevder Bratlien.

Forsvarer legger videre vekt på at saken nå er utsatt i sju måneder. Han hevder at dette er en betydelig overskridelse av fristreglene, noe han mener er alvorlig når en potensielt uskyldig mann sitter varetektsfengslet.

Øyvind Bratlien

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien er den drapstiltalte tvillingbrorens forsvarer.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Vi er fornøyd med kjennelsen, men det viktigste gjenstår, og det er hovedforhandlingen i november, sier Øyvind Bratlien.

Hvordan reagerer din klient på at han nå slippes fri?

– Han er fortsatt preget av saken og alvoret som henger over ham. Han er inneforstått med at det ikke er noen grunn til å ta noe på forskudd selv om han blir løslatt nå. Det viktige skjer i november.

I november i fjor ble mannen i Gjøvik tingrett dømt til 13 års fengsel for å ha stukket tvillingbroren til døde med 33 knivstikk. I retten hevdet mannen at han gjorde dette i nødverge.

– Skaper utrygghet

Påtalemyndigheten mener det vil være egnet til å støte allmenhetens rettsfølelse og skape betydelig grad av utrygghet dersom siktede løslates nå. Aktor, politiadvokat Trine Hansen sier til NRK at det ikke er noen selvfølge at noen blir løslatt selv om en sak drar ut i tid.

Trine Hansen, politiadvokat

AKTOR: Politiadvokat Trine Hansen førte saken på vegne av påtalemyndigheten i Gjøvik tingrett.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Vi har begjært fengsling fordi det vil være egnet til å støte allmenhetens rettsfølelse hvis domfelte løslates. Han er enstemmig dømt i tingretten for forsettelig drap til 13 års fengsel, sier Trine Hansen.

Ankeforhandling i lagmannsretten ble i utgangspunktet berammet til den 13. april 2016, men ble iden 8. mars omberammet til den 15. november 2016 istedet. Det går fram av fengslingskjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett.