Dømt for å ha tent på huset til mor

Ei kvinne er dømt til forvaring i tre år og seks måneder for å ha tent på huset til mora si mens hun var i huset. Huset ble overtent på kort tid og mora klarte så vidt å redde seg ut.

Ifølge dommen i Hedmarken tingrett brøt kvinna seg inn i huset og tente på ei jakke i yttergangen. Hun skal ha trodd at mora befant seg på soverommet. Ilden spredte seg raskt slik at boligen var fullstendig overtent etter ca. 15 minutter.

– Kunne ha omkommet

Retten mener at mora lett kunne ha omkommet om hun ikke hadde kommet seg ut av huset raskt. Mora var ifølge tiltalen redd for datteren og prøvde å komme seg ut da hun hørte innbruddet.

Den dømte kvinna forlot huset selv om hun trodde moren fortsatt befant seg der, uten å varsle brannvesen eller tilkalle hjelp.

En hund og en katt brant inne og alt av fornærmedes innbo og løsøre inne i boligen ble totalskadet som en følge av brannen.

Strafferettslig tilregnelig

Forvaringsstraffen med en tidsramme på 3 år og 6 måneder og en minstetid på 2 år og 6 måneder var i tråd med aktor Thorbjørn Klundseter sin påstand.

Forsvarer Harald Otterstad la ned påstand om at kvinna skulle frifinnes, subsidiært anses på mildeste måte.

Retten kom til at tiltalte er strafferettslig tilregnelig. Kvinna har en alvorlig psykisk lidelse, men retten mente det ikke var grunnlag for straffnedsettelse.