Dom klokka 11 i dag

Klokka 11.00 i dag faller dommen i Eidsivating lagmannsrett mot Svein Jemtland. Han ble i tingretten dømt til 18 års fengsel for drapet på kona Janne Jemtland.

Flere saker fra Innlandet