Dom faller 5. juli

Da er ankesaken mot Svein Jemtland i Eidsivating lagmannsrett avsluttet. Dom faller den 5. juli.

Flere saker fra Innlandet