– Potensielt 60 prosent av dødsfall kunne vært unngått

60 prosent av 50 undersøkte dødsfall ved Kongsvinger sjukehus kunne potensielt vært unngått.

Styremøte sjukehuset

Styremøtet i Sjuekhuset Innlandet ble orientert om de alvorlige funnene.

Foto: Dag Andreas Kessel / NRK

Det viser en undersøkelse som et fagteam har gjort. De svært alvorlige tallene ble lagt fram for styret i Sykehuset Innlandet mandag.

Alvorlig svikt

Toril Kolås_lite.jpg

REDEGJORDE FOR UNDERSØKELSE: Fagdirektør Toril Kolås i Sykehuset Innlandet.

Foto: Sykehuset Innlandet

Undersøkelsen av de siste 50 dødsfallene ved Kongsvinger sjukehus, blant annet gjennom klagesaker, konkluderer med alvorlig svikt i kvaliteten i pasienttilbudet. Det sier fagdirektør Toril Kolås.

Hun understreker at dette var en stikkprøvekontroll og at en ikke kan si generelt at 60 prosent av dødsfallene ved sjukehuset kunne vært forebygget.

Kolås sier at det er på flere steder feilvurderingene er gjort.

– Det er på individnivå og systemnivå, forteller Kolås.

  • Manglende og mangelfull spesialistvurderinger ved mottak av pasienter
  • Svikt i dokumentasjon
  • Første spesialistvurdering kommer for seint
  • Det er ikke et system for å kvalitetsikre spesialistvurderinger

Har satt igang tiltak

Kolås er forberedt på at pårørende kan komme til å ta saker til pasientombudet.

– Det er alltid en risiko for at det kan skje . Det som er viktig for meg å få sagt er at vi har satt igang strakstiltak og forberedelser til større endringer som skal sikre at det blir et godt tilbud.

Ifølge Kolås går strakstiltakene ut på å sikre spesialistvurderinger i henhold til vurderinga av pasientene og hvor dårlige de er.

– Er pasientene for eksempel kritisk sjuke så skal pasientvurderinga komme mens de er i akuttmottak, ellers skal de komme på en viss tid på alle pasienter. Medisinske akuttteam skal brukes slik det skal gjøres, sier Kolås.

Hun bekrefter at Fylkeslegen refererer til saker hvor de mener det er pliktbrudd. Fylkeslegen har sendt et brev til Sjukehuset Innlandet hvor det framgår at de ser svært alvorlig på saken.

Taust fra divisjonsdirektøren

Divisjonsdirektør på Kongsvinger, Dagny Sjaatil, vil ikke kommentere saken.