Hopp til innhold

Miljøministeren: – Økt kamp mot kriminalitet etter funn av forgiftet ulv

En ulv som ble funnet død i mai i Åsnes i Hedmark var forgiftet. Det er også funnet forgiftet ulv i samme område tidligere. Nå varsler miljøministeren økt innsats mot miljøkriminalitet.

Denne ulven ble forgiftet i Åsnes.

FORGIFTET: Denne ulven som ble funnet død i åsnes ble forgiftet.

Foto: Politiet / NRK

Den døde ulven inneholdt spor av etylenglykol som er vanlig for eksempel i frostvæske. Utlagte kjøttbiter som ble funnet i samme område i desember 2018 inneholdt det samme stoffet.

– Svært alvorlig

Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Utlagte giftåter rammer tilfeldig, og har et stort skadepotensiale for både rovvilt og hunder. I tillegg kan det påføre dyr store lidelser ved inntak, sier politifullmektig Einar Gauslaa Bergem ved avsnitt for økonomi og miljøkriminalitet i Innlandet.

Ulven i Åsnes ble funnet i vannet.

VANNET: Ulven ble funnet flytende i et vann.

Han opplyser at politiet ikke har noen mistenkte i saken.

– Vi vil be folk være oppmerksomme og melde ifra hvis noen skulle komme over mistenkelige funn eller aktivitet som kan knyttes til dette, sier han.

– Ulven som ble funnet bar preg av at den hadde ligget i vannet en stund sjøl om den var ganske intakt, sier Gauslaa Bergem.

Det er bare noen måneder etter at det ble funnet kjøtt med gift i samme område.

Politiet ser de to sakene i sammenheng.

– I og med at det er funnet giftig åte i samme område med det samme innholdet som ble funnet i ulvetispa så ser vi jo dette i sammenheng, sier Gaslaa Bergem.

Oppdaget av turgåer

Kjøtt tilsatt kjøleveske

FROSTVÆSKE: Dette kjøttet er funnet i det samme området og var tilsatt frostvæske.

Foto: POLITIET

Saken fra desember er heller ikke oppklart. Det forgifta kjøttet ble den gang oppdaget av en turgåer med hund like ved Skårsjøen på kommunegrensa mellom Våler og Åsnes nyttårsaften 2018.

Han så ferske bilspor på nysnø i skogen og stusset litt på dem.

Han så at det var noen som hadde gått ut fra bilen og ut i terrenget. Der fant hunden det giftige kjøttet. Turgåeren varslet Statens Naturoppsyn og politiet.

Giften er funnet i det samme området som det såkalte Kynna-reviret holder til.

Økt kamp mot miljøkriminalitet

Miljøminister Ola Elvestuen (V) reagerer sterkt på funnet av den forgiftede ulven.

– Jeg kjenner ikke detaljene i saken det nå refereres til, men jeg ser svært alvorlig på alle slike handlinger. Utplassering av forgiftet kjøtt i naturen rammer tilfeldig, og kan medføre store lidelser for forskjellige dyrearter. Dersom det er satt ut forgiftet åte med hensikt å avlive dyr, viser dette manglende respekt for naturen og for loven, sier Elvestuen.

Han mener det er moralsk og dyreetisk uakseptabelt. Elvestuen er også bekymret over at det med dette blir vanskeligere å holde oversikt over hvor mye ulver det er i Norge.

Han varsler økt kamp mot denne type kriminalitet:

– Denne saken underbygger helt klart behovet for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet, både nasjonalt og internasjonalt. Regjeringen har trappet opp innsatsen mot miljøkriminalitet og skal legge frem en egen Stortingsmelding om temaet neste år, sier han.