Død person er savnet mann i 50-årene

Personen som ble funnet død i et utbrent bål i Øyer i Oppland er identifisert som en savnet mann i 50-årene. Det bekrefter politiet, som skal lete i et spesielt miljø etter svar.

Politiet og røde kors gjør søk rundt åstedet

LETER: Politiet og Røde Kors finkjemmet lørdag formiddag området rundt funnstedet i Hafjell.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ifølge VG søker politiet seg nemlig inn mot et narkotikamiljø for å se om de kan finne en løsning på saken der. Mannen skal være en kjenning av politiet.

Han er fra Sør-Gudbrandsdalen og har vært meldt savnet av politiet de siste dagene.

– Han ble formelt savnet i dag, og med bekreftet identitet har vi et bedre grunnlag for den videre etterforskningen, sier konstituert politimester Olav Sørby.

Drapsalarm

Kriminalteknikere fra Kripos bistår politiet i Øyer

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde i går grundige undersøkelser rundt åstedet ved Hafjell i Øyer.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det ble slått full drapsalarm etter at det ble funnet levninger av en død person i et bål i et skogsområde på torsdag. Politiet rykket ut etter melding om røykutvikling ved Hundseterveien i Øyer.

Levningene skal ha ligget i restene av et bål i en grop i terrenget. Det er funn på stedet som gjør at politiet tror det er et drap.

Lørdag bekrefter altså politiet at personen som er funnet er en savnet mann i 50-årene fra distriktet.

– Vi fikk bekreftet identitet via DNA, men jeg har ingen kommentar til hvor vanskelig det var identifisere personen.

SE VIDEO:

Politiet i Hafjell, Øyer dagen etter at det ble kjent at en mann er funnet død i restene av et bål.

Fotograf Lars Erik Skrefsrud/reporter Nina Rundsveen

Kan ikke si mer om mannen

Politiet vil ikke gå ut med ytterligere opplysninger om mannen, og begrunner dette blant annet med hensynet til de pårørende.

Vi kan på det nåværende tidspunkt, av hensyn til pågående etterforskning og pårørende, ikke gå ut med ytterligere opplysninger. Det gjøres nå søk i området. Dette for om mulig å finne gjenstander eller andre spor som kan kaste lys over saken, sier Sørby.

Bomstasjonen i Hafjell

BOM: Denne bomstasjonen er like ved åstedet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Kan du si noe om hva slags miljø han kommer ifra?

– Jeg kan ikke si noe om det nå av hensyn til etterforskningen.

Politiet varsler nå mannens pårørende.

Full etterforskning

Det er full drapsetterforskning med politifolk fra hele Gudbrandsdalen i Øyer. Etterforskningen vil pågå gjennom helgen, men politiet regner med å være mer eller mindre ferdig med å finkjemme området i løpet av kvelden.

– Etterforskningen pågår for fullt. Dette gjelder både taktisk og teknisk. Vi har foretatt vitneavhør, og det vil vi fortsette med i dag også. Vi går bredt ut med tanke på at dette kan ha vært et drap.

– Hvor stor er sannsynligheten for at det er snakk om et drap?

– Den er i alle fall så stor at vi ikke kan se bort ifra det. Vi har ikke sikre opplysninger om hva som faktisk har skjedd her.

Stopper alle

Stoppet alle

JERNRING: Politiet stopper i dag alle som passerer området hvor levningene av et menneske ble funnet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiet foretar rundspørring i området, og lørdag stoppet de alle som har passert området hvor levningene av mannen ble funnet.

– Alle biler, syklister og mosjonister stoppes og de blir bedt om å oppgi personnummer, forteller Nina Rundsveen, NRKs reporter i Hafjell.

Politiet stilte åpne spørsmål til folk som om de har sett noe spesielt og hvor lenge de har vært i området.

– Målet er å kartlegge hvem som beveger seg i området og få oversikt over hva folk har sett og vet. Folk vi har snakket med reagerer veldig forskjellig på dette. Noen synes det er helt naturlig at politiet spør, mens andre synes det er veldig ubehagelig.

Går gjennom videobilder

I 12-tiden lørdag gikk cirka 10 personer fra Røde Kors inn i skogen like ved funnstedet. Sammen med politiet finkjemmet Røde Kors-mannskapene området rundt bålet hvor levningene ble funnet.

Det letes etter alt som naturlig ikke finnes i en skog. Ved 16.30-tida lørdag hadde Røde Kors gjort seg ferdig med sitt søk, og reist fra stedet.

Kameraene ved bommen i Hafjell

KAMERA: Politiet går igjennom bilder tatt med disse kameraene som befinner seg ved åstedet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiet har også sikret seg bilder fra overvåkningskameraet ved bommen som står like ved skogsbilveien hvor levningene ble funnet.

Det er uklart om bildene fra dette kameraet dekker skogsbilveien, og hvor lenge bildene lagres. Men politiet går nå gjennom materialet.

Mange tips

Politiet avventer den rettsmedisinske obduksjonen for å få svar på blant annet om offeret døde som følge av å bli brent eller var død fra før av.

Vi håper at den endelige obduksjonsrapporten vil si noe om dette, men den foreløpige rapporten sier ikke noe om det.

Politiet hadde fredag kveld fått mange og interessante tips i saken.

– Vi har fått en del opplysninger, men dette kan jeg ikke komme nærmere inn på, sier politimesteren.

SE VIDEO:

Levninger er funnet i restene av et bål i Øyer.