Dobler vaktholdet på transittmottak

Leder ved Haslemoen transittmottak i Våler, Kjell Åge Moen, håper det endelig blir ro ved mottaket nå som vaktholdet skjerpes ytterligere.

Haslemoen transittmottak

Det har vært mye bråk og uro ved Haslemoen transittmottak de siste ukene.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

På et møte i ettermiddag ble det bestemt å øke antallet securitasvakter ved transittmottaket i Våler fra to til fire. På møtet deltok politiet, ledelsen ved mottaket, brannvesenet og kommunen.

- Fra i natt vil det være en ekstra person fra Securitas på vakt, og vi øker til fire så fort Securitas har en person å sende, sier leder ved mottaket, Kjell Åge Moen.

Securitasvaktene skal være tilstede tjuefire timer i døgnet og sørge for ro og orden.

- Det var ikke noe krav fra politiet eller brannvesenet om at vi måtte øke vaktholdet, men sammen med UDI og Hero, som står for driften, fant vi ut at en dobling av vaktholdet er det beste tiltaket nå, sier Moen.

I tilegg til styrket vakthold fra Securitas har mottaket økt bemanningen.

Les: Bråk på Haslemoen igjen

Knvistikking og slåssing

Tidligere i dag måtte politiet rykke ut til mottaket etter at en beboer stakk en annen med kniv. Kvelden før ble fire beboere arrestert fordi de slåss. Dette er bare to av flere tilfeller den siste tida, der politiet har måtte rykke ut til mottaket for å løse konflikter og roe ned aggressive beboere.

Det var da flere asylanter fra ventemottaket på Lier ble omplassert til Haslemoen at bråket startet, men Moen sier at disse alene ikke er skyld i alt bråket som har vært.

Les: Vil fengsle hovedmann bak asylbrann

Kan bli sendt vekk

Ifølge Moen jobber UDI med å finne nye mottaksplasser til flere av asylantene fra Lier.

- Det har aldri vært meningen at disse skal bli boende her permanent, sier Moen.

I morgen skal Moen i et møte med UDI og mottaksdriveren, Hero, for å diskutere hva som skal gjøres videre. Utfallet kan bli en ytterligere skjerping av vaktholdet og økt bemanning.