Nesten 500 millioner i underskudd på åtte år

Sjukehusene i Lillehammer og Gjøvik har hatt store underskudd hvert år siden 2012. Nå krever styret at de går fra overforbruk til å spare 117 millioner i år.

Lillehammer sykehus

Sjukehuset i Lillehammer har hatt for mange ansatte og stått for mye av overforbruket i divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Foto: ALEXANDER NORDBY / NRK

– Det er helt nødvendig med omfattende tiltak. Nå må vi både gasse og bremse samtidig, sier sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard.

I en årrekke har sjukehusene i Lillehammer og Gjøvik slitt med store underskudd, spesielt sjukehuset i Lillehammer. De har blant annet hatt for mange ansatte i forhold til antall pasienter.

I 2019 hadde divisjon Gjøvik/Lillehammer et underskudd på 118 millioner kroner. Til sammenligning hadde divisjon Elverum/Hamar et underskudd på 4,7 millioner dette året.

Samlet sett har Gjøvik/Lillehammer hatt underskudd på nesten en halv milliard kroner de siste åtte årene.

Årsregnskap etter divisjon i Sykehuset Innlandet

Årsregnskap

Gjøvik/Lillehammer

Elverum/Hamar

2019

- 117.432

- 4.794

2018

- 143.783

- 51.369

2017

- 69.655

- 9.070

2016

- 44.394

- 28.565

2015

- 30.554

- 12.609

2014

- 29.243

- 4.312

2013

- 24.068

- 6.836

2012

- 12.023

- 4.504

Kilde: Sykehuset Innlandet.

Merk: Endringer i organisasjonsstruktur og kostnadssteder gjennom årene har hatt påvirkning på tallene.

Også sjukehusene i Elverum og Hamar har hatt underskudd de siste årene, men langt fra i samme størrelsesorden som Gjøvik-Lillehammer.

– I hovedsak så prøver vi å være opptatt av oss selv. Men det har jo vært en viss diskusjon rundt det som skjer på andre sjukehus. Det er jo et totalregnskap og en total sum som hele sjukehuset Innlandet får, sier divisjonsdirektør for Elverum-Hamar, Øyvind Graadal.

Sterk bekymring

Styret i Sykehuset Innlandet har mange ganger påpekt at divisjonen må få orden på økonomien; sist i styremøte i desember 2019.

Der ble det protokollført at styret uttrykker bekymring over den økonomiske utviklingen i divisjon Gjøvik‐ Lillehammer. Og at styret forutsetter at administrerende direktør følger opp at divisjonen planlegger og iverksetter tiltak for å få en drift i tråd med budsjett.

Styremøte i Sykehuset Innlandet.

Styret i Sykehuset Innlandet blir orientert om framgangen i omstillingsprosessen i divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Foto: Mette Finborud Børresen

Sjukehusene hadde planlagt omstillingstiltak i både 2017, 2018 og 2019, men det fikk ikke ønsket effekt. Nå er de i gang med et stort omstillingsprogram og har leid inn eksterne konsulenter for å hjelpe seg.

Det mener ansatterepresentant i styret, Ove Talsnes er fornuftig.

– Vi har lurt på om vi hadde kompetansen selv, og dette er vel en erkjennelse av at vi ikke hadde det, sa Talsnes på fredagens styremøte.

Store summer på kort tid

I dag orienterte sjukehusdirektør Alice Beathe Andersgaard styret om status i omstillingsarbeidet for Gjøvik-Lillehammer. Hun erkjenner at det blir tøffe tak.

– Divisjonen har et budsjett på 1,5 milliarder og skal ned 117 millioner. Det er et møysommelig arbeid som vi må bruke tid på.

Alice Beate Andersgaard

Sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard sier det er omfattende tiltak som må til for å få divisjon Gjøvik-Lillehammer i økonomisk balanse.

Foto: Alexander Nordby / NRK

De har spart inn noe, blant annet ved å ta ned bemanningen. Den har vært for stor på flere avdelinger i Lillehammer, der de har økt bemanningen selv om aktiviteten ikke har økt.

Nå mangler divisjonen 70 millioner kroner i innsparinger i år, og det jobbes videre med å finne flere tiltak.

– Det er store summer og da trenger vi å gjøre risikovurderinger for de endringene som skal gjøres, så vi er sikre på å opprettholde et godt nok tilbud til pasientene, sier Alice Beathe Andersgaard.

Les også: