Hopp til innhold

Her lønner det seg ikke å ha flere ladestasjoner

Trysil kan huse 28 500 turister. Men kommer du med elbil må du planlegge godt. Skibygda har kun to hurtigladere.

Ladekø for elbiler i Trysil en søndag ettermiddag i januar.

Tendenser til ladekø i Trysil sentrum en søndag ettermiddag i januar. Mange helgedager ligger det gjerne både 2 og 3 biler foran deg i ladekøen.

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Det er ofte kø her både fredag, lørdag og søndag. Og du har gjerne to og tre biler foran deg i køen, sier hytteturist Geir Dokken.

Geir Dokken ved hurtigladeren for elbiler i Trysil sentrum

Geir Dokken opplever ofte å havne i ladekø når han er på hytta i Trysil i helger og ferier.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Han bor på Kolbotn og reiser ofte på hytta i Trysil i helgene.

– Vi må innom en hurtiglader i løpet av helga, og på et turiststed som Trysil burde det vært dobbelt så mange av dem.

Vi treffer ham en søndag ettermiddag på veg hjem. Da er han så heldig å være førstemann på ladestasjonen.

Nettleieordning gjør Distrikts-Norge til tapere

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, sier det er dårlig butikk å bygge mange ladestasjoner i distriktskommuner som Trysil.

Generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, krever at regjeringa gjør noe med prisingen av nettleie.

Foto: Norsk elbilforening

– På grunn av nettleien vil det koste mer per kilowatt time å drive en stasjon med ujevn og lav bruk, enn en stasjon med jevn trafikk.

Derfor mener elbilforeningen at regjeringa må gjøre noe med nettleien, og helt konkret, med effektavgiften.

Dette er en avgift næringskunder med høyt forbruk betaler. På en ladestasjon vil den være ganske lik, uavhengig av hvor mange som bruker den.

Dette hindrer utbygging av ladestasjoner i distrikts-Norge, sier Christina Bu.

Det er rett og slett flere brukere på en ladestasjon i Oslo enn i Østerdalen.

Elbilforeningen har påpekt dette i flere år, og mener næringskunder som bruker under 400.000 kWh må slippe å betale denne avgiften.

– Ikke nettleien som er problemet

Kravet har støtte i deler av bransjen av ladenettverk. Men hos et av de største ladenettverkene i landet er tonen en annen.

– Problemet er ikke nettleien. Problemet er lav bruk, sier daglig leder i Mer, Ole Henrik Hannisdahl.

Daglig leder for ladenettverket Mer, Ole Henrik Hannisdahl

Flere elbilbrukere er det som vil gi flere hurtigladere i distriktene sier daglig leder i Mer, Ole Henrik Hannisdahl.

Foto: Mer

Han mener effektavgiften ikke er avgjørende for om de skal bygge flere ladestasjoner i distriktene. For dem er det viktigere at flere kjøper elbil.

– Enkelt sagt, når det blir flere elbiler så lønner det seg å bygge ut flere hurtigladere. Og da kan vi bygge raskt, sier Hannisdahl.

Så dere synes det er greit at kundene deres, for eksempel i Trysil, må stå i kø?

– Det er en måte å si det på. Jeg vil heller si at de må planlegge bedre. En hytteturist på tur fra Oslo til Trysil kan jo stoppe i Elverum og ta helgehandelen. Der er det 43 hurtigladere.

Hannisdahl mener det blir prinsipielt feil at ladenettverkene skal slippe effektavgiften.

– Kostnadene blir jo ikke borte. Da må den regninga tas av andre nettkunder, sier han.

Venter på svar fra departementet

Norsk Elbilforening har foreløpig fått lite gjennomslag for kravet om omlegging av nettleien.

– Men i fjor høst fikk vi drahjelp, sier Christina Bu.

NVE la i september 2020 fram et nytt forslag til nettleiemodell som nå ligger hos Olje- og energidepartementet.

Hurtigladestasjonen i Trysil sentrum

Hurtigladere med ujevn bruk er dårlig butikk, som den i Trysil sentrum.

Foto: Torunn Myhre / NRK

De foreslår at næringskunder med et forbruk på under 100.000 kWh per år skal behandles som husholdningskunder. Slik vil ladestasjoner for elbiler med liten trafikk komme bedre ut.

– Det haster med å få dette på plass. Elbilandelen øker, og da må infrastrukturen henge med over hele landet, sier Bu.

– Ikke et næringspolitisk virkemiddel

Men det er lite gehør i departementet.

– Nettariffer er ikke et næringspolitisk virkemiddel, svarer kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad i Olje- og energidepartementet.

Hun sier formålet med å endre nettleien er å få en best mulig utnyttelse av strømnettet, og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene.

Hun kan ikke gi noe svar på når forslaget fra NVE skal behandles i departementet.

Havnet bakerst i køen

Imens havner Torjus Bjørnstad i ladekø i Trysil.

Torjus Bjørnstad i ladekø ved ladestasjonen for elbiler i Trysil sentrum.

Torjus Bjørnstad har nok en gang havnet i kø ved hurtigladeren i Trysil sentrum.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Han fikk ikke ladet nok på hytta og må innom en hurtiglader på veg hjem til Oslo.

– Irriterende, men ikke overraskende. Dette har jeg opplevd mange ganger, sier han.

Han blir stående en stund i køen, før han gir opp og kjører videre.

Flere saker fra Innlandet