Hopp til innhold

Disse ble tatt, men mange slipper unna

Myndighetene bruker millioner av kroner på å avdekke ulovlig snøskuterkjøring. Men sjansen for å bli tatt er likevel liten.

Ulovlig skuterkjøring

TATT: Ulovlig skuterkjøring i Lyngen kommune i mars i år. Statens Naturoppsyn leier helikopter og bruker millioner av kroner på å ta de som kjører ulovlig.

Foto: Gaute Finnstø Østeggen/ Troms politidistrikt

Den snørike vinteren har lokka mange ut i naturen, også snøskuterkjørere.

Snøskuterkjøring i utmark er strengt regulert, og Statens naturoppsyn (SNO) har fått millioner for å avsløre ulovlighetene.

I påsken var det ekstra mange kontroller, og konklusjonen er at det foregår omfattende ulovlig kjøring over store deler av landet.

Både småfly og helikopter tas i bruk i jakten på lovbryterne, men de er vanskelige å ta, ifølge SNO.

– Vi ser spor mange steder etter ulovlig kjøring. Det er langt mere ulovlig kjøring enn det vi klarer å ta fatt i, og store mørketall. Men det er få situasjoner du kommer borti hvor du klarer å ta folk på fersken, sier direktør i SNO Pål Prestrud.

Ulovlig snøskuterkjøring

ULOVLIG LEK: Et dronebilde viser omfattende ulovlig kjøring på et islagt vann i Dividalen i Måselv. Troms er blant fylkene der det foregår mest ulovlig kjøring, ifølge SNO.

Foto: Miljødirektoratet

Bruker millioner på kontroller

Pål Prestrud

DIREKTØR: Pål Prestrud i SNO.

Foto: Miljødirektoratet

Statens Naturoppsyn bruker mer penger enn noen gang på kontrollvirksomhet. Da kommunene i 2015 fikk lov til å etablere løyper for fornøyelseskjøring, ble bevilgningene til kontrollvirksomhet økt med millioner.

Siden 2016 har SNO mottatt 6 millioner kroner ekstra for å drive med kontroller.

Prestrud forsvarer ressursbruken til tross for at det er mange som aldri blir tatt. SNO anslår sjøl at bare 10-15% av kontrollene ender med en anmeldelse eller et gebyr.

– Vi ser uansett at den ulovlige kjøringen er redusert i flere områder hvor vi har gjennomført kontroller over tid, og det er positivt, sier Prestrud.

Han presiserer at de lave tallene også er et bilde på at mange kjører lovlig.

Kjenner seg ikke igjen

Kristian Hanssen

ENTUSIAST: Kristian Hanssen i Engerdal Snøscooterforening mener etablering av løyper er den beste måten å få slutt på ulovlig snøskuterkjøring.

I vinter har det vært flest tilfeller av ulovlig kjøring i Sogn og Fjordane, Telemark, Buskerud, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Men det er det store variasjoner fra kommune til kommune.

I Engerdal i Hedmark ble det åpnet for skuterkjøring i løyper for første gang denne vinteren. Ifølge snøskuterforeninga har det nesten ikke vært problemer med ulovlig kjøring.

– Etablering av snøskuterløyper er den beste måten å bli kvitt ulovlig kjøring på, sier Kristan Hanssen, leder i Engerdal Snøscooterforening.

I skuterløypene i Hedmark og sør i Trøndelag ble det kun avdekket to mindre forseelser denne påsken. De handla om at førerne ikke hadde med seg førerkort. De ble straffa med et gebyr på 500 kroner hver.

Det står i kontrast til SNO sine erfaringer, og Hanssen mener problemet med ulovlig kjøring er mindre enn det SNO vil ha det til.

– Vi ønsker at folk skal kjøre lovlig og er glade for at det er kontroller, men kjenner oss ikke igjen. Vi tar for øvrig kontakt med SNO sjøl om vi har mistanke om ulovligheter, sier Hanssen.

SNO har ingen dokumentasjon eller inntrykk av at etablering av skuterløyper reduserer den ulovlige kjøringen, men Prestrud sier mange lokale skuterklubber jobber bra for å få folk til å følge regelverket.

Forventer enda mer ulovlig kjøring

Ulovlig skuterkjøring i Lyngen kommune

UTLØSTE SKRED: Bildet er tatt under en kontroll i Lyngen kommune 24. mars. Politiet ble tipset om at snøskuterkjørere hadde utløst skred i området.

I dag er det 90.000 registrerte snøscootere i Norge, og antallet øker. Statens Naturoppsyn har derfor ingen planer om å redusere kontrollvirksomheten

– Vi ser en sterk økning i bruken av snøscooter, så vi forventer at ulovlig kjøring blir et økende problem, sier Prestrud.

Prestrud, som har fått økte budsjetter til kontroll, mener uansett at lite løses med kontroller alene.

– Skal vi bli kvitt den ulovlige kjøringa må vi jobbe med holdningene til folk. Det er vel så viktig, sier han.

Flere saker fra Innlandet