Diskutererte bevæpning av politiet

Elever ved Gjøvik videregående mener muntlige evner vektlegges for lite i fagplanene, og arrangerer derfor egne debatter for å lære god retorikk. Bevæpning av politiet var temaet som ble som ble debattert fredag.

Debatt om politibevæpning på Gjøvig vgs. Det er elevene selv som har tatt initiativet til et debattforum på skola.

Hver fredag arrangerers det debatter ved Gjøvik videregående skole. Her lærer elevene å debatere. Det er stor interesse for debattene som elevene arrangerer i biblioteket hver fredag. Her kan du se ukas debatt -

Hver fredag konkurrerer elever ved Gjøvik videregående skole i debatteknikk. Temaene er aktuelle, og medelevene strømmer til skolebiblioteket for å høre.

– Vi lærer mye om å pugge fysikkformler og skrive gode prøver, men vi lærer lite om muntlige evner, sier initiativtaker til Gjøvik debattsamfund, Folke Järnbert.

Han ønsket å skape en arena der elever kunne øve på taleteknikk, retorikk og det å fremføre argumenter fra en talerstol. Dette er egenskaper han mener vil gjøre at elevene står sterkere når de kommer ut i yrkeslivet.

– Viser at det går an

Nils-Fredrik Pedersen, assisterende rektor ved Gjøvik videregående skole

Assisterende rektor Nils-Fredrik Pedersen håper en ny forskrift skal øke satsingen på muntlige ferdigheter i skolen.

Foto: Jorun Vang / NRK

Taleteknikk er en del av norskfaget, men for andre fagplaner er det lite rom for å trene elevene muntlig, sier assisterende rektor ved skolen, Nils-Fredrik Pedersen.

Han sier at det har vært nødvendig at lærerne kan dokumentere alt som ligger til grunn for karaktersetting, og dette kan være en grunn til at det har gått ut over satsing på muntlige ferdigheter.

Utdanningsdepartementet har imidlertid en forskrift ute til høring med frist 27. april. Den legger vekt på en helhetlig vurdering av eleven, noe Pedersen håper skal kunne gi større rom for satsing på muntlige evner.

Så langt har debattkonkurranser vært en tradisjon i USA og England. Gjøvikelevene viser at vi kan også i Norge, sier Pedersen.

Finsliping av argumenter

Det er fritime ved Gjøvik videregående skole, men i et av klasserommene øver et titalls elever til ukens debattkonkurranse. Argumentene finslipes og replikker forberedes.

Temaet de har valgt denne uka er «Bør politiet bevæpnes?», et tema som engasjerer Ida Høvik. Det er første gang 2. klassingen skal delta i debatten og hun skal delta på laget som skal være mot væpning av politiet.

For andreklassingen gjelder det å finne argumenter, og se for seg hva motparten kan komme med slik at hun kan parere med gode replikker. Formuleringene begynner å sitte, og så er det å øve slik at fremføringen blir bra.

– Jeg er veldig spent, men jeg lærer veldig mye av dette, sier Ida Høvik.