Hopp til innhold

Vet du hva som er dine plikter dersom du ser skadde dyr?

Hva du skal gjøre kommer an på hva slags dyr du finner. Det er store forskjeller på hva du skal foreta deg.

Lynet tok to kyr i Stjørdal

OMKOM: Forrige uke ble to kuer trolig drept av lynet i Stjørdal i Trøndelag. Gårdbrukeren var på dugnad i området da det tok av med kraftig regnvær og lyn og torden.

Foto: Ole Andreas Lerfald

– Alle har hjelpeplikt dersom man kommer over skadde dyr i skogen.

Det sier Remi Rundsveen Eriksen. Han er rådgiver for vilt og utmark ved Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.

Det er forskjell på hva man skal foreta seg dersom man møter skadd småvilt, som hare eller rev. Eller storvilt, som hjort og elg.

Stor ulikhet på småvilt og storvilt

– Dersom det er snakk om småvilt skal man ta en vurdering om det må avlives eller om det har sjanse til å klare seg, sier Rundsveen Eriksen.

– Hvis dyret må avlives kan man gjøre dette selv, så lenge det gjøres på en human måte, sier han.

Med human metode mener rådgiveren at avlivningen utføres uten at dyret blir påført unødige lidelser. Nøyaktig hva man må gjøre kommer an på størrelsen på dyret.

Remi Rundsveen Eriksen forteller at veterinærer også har hjelpeplikt. De kan kontaktes dersom man ønsker råd om hva man bør gjøre i det konkrete tilfellet.

Hvis man finner skadd storvilt i naturen skal man aldri foreta seg noe på egen hånd, men kontakte kommunen eller politiet.

Remi Rundsveen Eriksen, rådgiver for vilt og utmark ved Landbrukskontoret i Lillehammerregionen

Rådgiver for vilt og utmark ved landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Remi Rundsveen Eriksen, synes folk er flinke til å melde ifra om døde dyr.

Foto: Pezhman Ibrahimi / NRK

Må vurderes nøye

Eriksen sier at det er vanskelig å sette en klar grense for hvor skadet et dyr skal være for at man skal gripe inn å hjelpe det.

– Dersom skaden er av et slikt omfang at man er usikker på om dyret klarer seg selv, anbefaler jeg også å ta kontakt med en veterinær og presentere situasjonen, forklarer rådgiveren.

Eget system for beitedyr

Dersom man finner skadde beitedyr er systemet annerledes.

Rundsveen Eriksen forteller at der hvor folk gjerne kommer gående inni et beiteområde er det ofte skilt med en kontaktperson som man skal varsle. Deretter tar gjerne vedkommende hånd om dyrene videre.

Sauer på beite

Sauer er et av dyrene det er størst sannsynlighet for at du vil se skadet, ifølge Remi Rundsveen Eriksen.

Foto: Pezhman Ibrahimi / NRK

– Folk er flinke

Remi Rundsveen Eriksen forteller at han opplever folk som flinke til å melde fra om skadde dyr.

Det føres ikke statistikk over hvilke dyr som blir funnet skadd i utmark. Derfor vet man ikke hvilket dyr det er størst sannsynlighet for å treffe på. Likevel har Remi Rundsveen Eriksen en teori om hvilke dyr det er vanligst å støte på.

– I dette området er det mest sau, derfor tror jeg det er vanligst å komme over skadde eller døde sau, mener han.

Lynnedslag tar livet av husdyr

Den siste tiden har flere husdyr blitt funnet døde, mest sannsynlig som følge av lynnedslag.

Blant annet ble to kuer funnet døde, sannsynligvis drept av et lynnedslag i forrige uke.

Hverken Mattilsynet eller Veterinærinstituttet har noen klare svar på hvor mange dyr som dør som følge av dette værfenomenet.

– Det gjøres ikke noen registreringer på hvor mange dyr som dør av lynnedslag. I Mange tilfeller vet vi heller ikke hva som er årsaken til dødsfallet da det ikke alltid er krav om obduksjon.

Det forklarer fagansvarlig for storfe ved Veterinærinstituttet, Marie Myklatun Krosness til NRK.

Portrett av Marie Myklatun Krosness, fagansvarlig for storfe ved Veterinærinstituttet.

Marie Myklatun Krosness forteller at lynnedslag ikke nødvendigvis må endte med dødsfall for dyrene som blir truffet.

Foto: Bente Paulson / Veterinærinstituttet

Viktig å melde fra om dødt vilt

Dersom det er åpenbart at dyret er dødt skal man melde ifra om det til kommunen, som tar det videre til riktig fagperson.

Portrett med Bjørn-Arild Sveen, rådgiver for vilt og utmark i Innlandet fylkeskommune.

Bjørn-Arild Sveen, rådgiver for vilt og utmark i Innlandet fylkeskommune forteller at det er viktig at folk melder ifra om døde dyr som man finner i naturen.

Foto: Privat

Bjørn-Arild Sveen er rådgiver for vilt og utmark i Innlandet fylkeskommune. Han forteller at en av årsakene til dette er å holde farlige sykdommer under oppsikt.

– Blant annet ønsker man å ta prøver av hjortevilt fordi årsaken til dødsfallet kan være skrantesyke eller andre sykdommer, forklarer Sveen.

Les også Klimaforskernes dom: – Verden blir ikke ubeboelig

Grønland