Hopp til innhold

Dette kan bli den nye Mjøsbrua

En fremtidig trebru over Mjøsa blir verdens lengste og koster nesten 4 milliarder kroner å bygge. – Vil bli et symbol og et landemerke, sier prosjektleder.

Ny Mjøsbru i tre

REKORD: Dersom den nye Mjøsbrua blir bygget i tre, vil den bli verdens lengste kjørbare trebru. Dagens lengste er 200 meter.

Foto: Statens vegvesen

Siden 2013 har det blitt forsket på om det er mulig å lage en ny Mjøsbru i tre.

– Svaret er ja, det er mulig å bygge en så stor bru i tre. Den er klimanøytral og god miljømessig, sier prosjektleder Harald Thoresen.

I dag ble prosjektet presentert for representanter fra Ringsaker og Gjøvik kommune, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Nye Veier.

Det er bare fire år siden Statens Vegvesen forkastet forslagt om ei trebru over Mjøsa, fordi det var dyrt og estetisk utfordrende. Nå kan det likevel bli trebru.

Om få måneder starter bygging av ny firefelts motorveg på E6 forbi Hamar. Mange av bruene over den gamle veien var planlagt revet, men Nye Veier mener flere av bruene er gode nok til å leve i mange år til.

– Det vil bli et symbol og et landemerke.

Mjøsbrua er 1400 meter lang og skal bygges med fire felt i tillegg til gang og sykkelvei. Prislappen for en Mjøsbru i tre vil komme på 3,96 milliarder kroner, mens en betongbru vil koste 3,82 milliarder kroner.

– Det er et fantastisk prosjekt hvis det lar seg bygge. Det vil bli et symbol og et landemerke, sier Taale Stensbye i Statens Veivesen

Det er vedtatt at det skal bygges en ny Mjøsbru. Spørsmålet er hvilket materiale den skal bygges i. Den nye brua skal bygges som firefelts motorveg med sideliggende gang- og sykkelvei. Veien skal ligge ca. 800 meter sør for dagens bru og vil ha en fartsgrense på 110 km/t.

– Tre konkurrerer godt med stål og betong, forteller prosjektleder fra Statens vegvesen, Trond Arne Stensby.

Ny Mjøsbru i tre

MILJØVENNLIG: Trebruer er mer miljøvennlige, mener Statens vegvesen.

Foto: Statens vegvesen

– En ny Mjøsbru vil definitivt sette nye rekorder

Norge har allerede omtrent 350 trebruer, men ingen er like store som den nye Mjøsbrua. Den kan bli verdens største av sitt slag.

– En ny Mjøsbru vil definitivt sette nye rekorder. Den vil bli ni ganger så lang og tre ganger så bred som verdens største trebru i dag. Den lengste kjørebrua i tre er nå 200 meter lang, sier Trond Arne Stensby.

Nye Veier skal nå vurdere innspillet til det forestående arbeidet med å utarbeide reguleringsplan.