Skal finne fornminner fra lufta

Med dette spesialutstyrte flyet skal det bli raskere og enklere å finne spor etter forfedrene våre. Onsdag gikk første flytur over Elverumsområdet.

Fly med magnetometer

Flyet med magnetometer under vingene skal brukes til hurtig og grundig registrering av fornminner fra lufta.

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Går dette som vi håper, er potensialet stort. Da kan det bli aktuelt å ta metoden i bruk både over Østlandet og Trøndelag, sier forsker og arkeolog Ole Risbøl ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Første gang

Michael Pregesbauer (t.v.) og Ole Risbøl

Michael Pregesbauer (t.v.) fra Airborne Technologies og arkeolog Ole Risbøl fra Norsk institutt for kulturminneforskning vil registrere kulturminner med fly fra lufta.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

For første gang i Norge, og trolig for første gang overhodet, tas fly i bruk for å registrere fornminner. Flyet fra det østerikske firmaet Airborne Technologies er utstyrt med magnetometer. Det kan registrere magnetiske spor på og under bakken, også om undersøkelsen gjøres fra stor høyde.

Med det håper arkeologene å finne tidligere ukjente kulturminner fra vikingtid og middelalder, ved å fly over aktuelle områder.

Mer effektivt og grundig

Fra før har man prøvd å effektivisere letingen etter fornminner ved bruk av laserscanner. Men den har problemer med å finne jernproduksjonsanlegg.

– Jernvinneanlegg består blant annet av hauger med slagg, som er svært magnetiske, og egner seg godt i et forsknings- og utviklingsprosjekt som dette, sier Risbøl.

Hittil har alternativet vært å gå manngard i skog og mark. Med fly kan letingen bli atskillig mer effektiv.

Jernutvinningsanlegg i GausdalV

Jernvinneanlegg, som dette fra Gausdal, kan være vanskelig å finne til fots.

Foto: NRK

– Slike anlegg kan være vanskelig å oppdage når man tar seg fram til fots i skogsområder. Hvis det viser seg mulig å påvise dem fra fly, vil det åpne for en mer effektiv og grundig kartlegging av kulturminner, slår Risbøl fast.

Prøvene er lovende

– Dette er veldig spennende! Jeg er optimist og har store forventninger til prosjektet. Vi vet ikke hvordan det vil fungere. Men de første prøvene er lovende.

Onsdag dro flyet på sitt aller første arkeologiske oppdrag, over områdene rundt Elverum. Risbøl viser til at utgravningene i forbindelse med skytefeltet i Åmot tyder på mange fornminner i området Elverum og Åmot. Derfor ble dette området valgt som det første.

Et spesialfly med magnetometer skal brukes til å registrere fornminner fra lufta.

Flyet med magnetometer under vingene startet registreringen av kulturminner fra Hamar flyplass onsdag.

Oversikt over omfang

– Men jernvinner og kullgroper har dere jo funnet mengdevis av. Hva er vitsen med å lete etter enda flere på denne måten?

– Dette er jo fredede fornminner etter kulturminneloven. På denne måten kan vi få bedre kunnskap om omfanget, kunnskap kommunene kan ha nytte av, for eksempel ved søknader om utbygging av områder med fornminner.

Samarbeidsprosjekt

Bruk av geofysiske instrumenter som georadar og magnetometer for å finne fornminner skjult under bakken, har begynt å få fotfeste i arkeologien. Nå skal de altså prøve kartlegging fra lufta. Bildene fra onsdag var lovende. De skal prosesseres i Østerrike før de kan tolkes. Det skjer i januar.

Letingen som nå er satt i gang skjer i et samarbeid mellom NIKU, Hedmark fylkeskommune og Norsk institutt for skog og landskap.

Bakgrunnen er at NIKU er med i det internasjonale forskningsprosjektet LBI - The Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology.