SE! En ekte "drittbil"

HAMAR (NRK): Stian Wadahl og Morten Finborud i HIAS viser fram " dritbilen" de er svært fornøyd med og tror det blir flere av i framtida.

Bil som går på metan

Stian Wadahl og Morten Finborud med bilen som det skal bli flere av.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

Sivilingeniør Stian Wadahl i HIAS kjører bil. Den oppfører seg som en vanlig bil og går like langt som en vanlig bil. Men den er ikke helt vanlig. Den går på metangass, utvunnet av mennesklig avføring. Han er godt fornøyd med "dritbilen".

– Det er en like sterk motor som på en bensin- eller dieselbil, sier Wadahl.

Bus og bil på møkk

Bil på metangass

Denne bilen går på metangass.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Renovasjonsselskapet har bygd ett småskalaanlegg der menneskelig avføring blir metangass og kan brukes i biler. Avgassene er "ren" CO2- som inngår naturlig i krettsløpet.

Selskapet produserer i dag metangass tilsvarende 1500 liter diesel.

Det holder 25 busser eller 500 personbiler med drivstoff i ett år. Og drivstoffet holder like lenge som på andre typer drivstoff. HIAS har allerede avtale med AGA om levering av drivstoff til busser i Oslo-området, og nå skal også kjøretøyer i Innlandet gå på gassen. Alle renovasjonsbilene skal gå på biogass fra 2017.

Administrerende direktør i HIAS Morten Finborud har stor tro på biogass i framtida:

– Vi mener vi kan produsere biogass til store deler av bussparken og renovasjonsbilene i distriktet. Det er ingen grunn til å fortsette å kjøre rundt på olje og annet fossilt drivstoff. Det bygges nå en fyllestasjon for drivstoff på Trehørningen.

– Det er store verdier i kommunal avfallsvann, så drit og dra med god samvittighet, sier direktøren.

– Kan produsere mer

Sjøl om tilgangen er ganske konstant, sier Finborud at det kan være mulig å øke tilgangen, blant annet undersøkes muligheten for å nyttigjøre seg fett fra industrien og husdyrgjødsel.

– Det er en diskusjon som går. Det er store mengder gassressurser å hente fra husdyrgjødsel, men da må vi i så fall bygge egne anlegg for det, sier Finborud, som mener at fire-fem gårder kan gå sammen for å bygge småskalaanlegg.

Lukter på mulighetene

Og et selskap som lukter på mulighetene dette kan gi er Hedmark Trafikk.

– Dette er relativt aktuelt. Vi er i en fase der vi der vi ser på hva vi kan gjøre fra 2020 som er neste fase for oss med tanke på å gå over på annen type drivstoff.

Det sier Arne Fredheim, administrerende direktør i Hedmark Trafikk.

Han ser på tre muligheter; elektriske busser ladbare, biogass eller fornybar diesel.

– Det som er viktig for oss er en god forsynssikkerhet så vi kan drifte bussene, men det tror jeg er løsbart, sier Fredheim.