Det er påvist rundt 100 ulver i Norge

Så langt i vinter er det registrert mellom 99 og 102 ulver i Norge. Nesten alle er funnet på Østlandet.

Ulv på Langedrag.

SAMME SOM I FJOR: Det er påvist mellom 99 og 102 ulver i Norge under denne registreringsperioden. Det er omtrent det samme antallet som ble registrert i fjor.

Foto: Heiko Junge / NPK

23 eller 24 av disse ulvene er også påvist i Sverige, og 12 ulver har fortsatt uklar grensestatus.

Det kommer fram i en ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv. Det er Høgskolen i Innlandet som har laget rapporten på oppdrag fra Rovdata.

I forrige registreringsperiode ble det påvist 70 eller 71 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser, og 45 ulver i såkalte grenserevir.

Antallet ulver er dermed omtrent det samme som sist vinter. Både tilhengere og motstandere av ulv har vært sterkt kritiske til norsk ulvepolitikk.

– Vi ligger på omtrent samme tall som i fjor, Det endte vel på 115–116 ulver i overvåkningen i fjor, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg.

Ikke helt klart ennå

Registreringsperioden på ulv går fra 1. oktober til 31. mars, men Kindberg forteller at de ikke er helt ferdige med årets telling. De endelige tallene vil bli offentliggjort i mai.

Jonas Kindberg

LITE FORANDRING: Leder i Rovdata, Jonas Kindberg, forteller at det er lite endring i ulvebestanden i Norge fra i fjor.

Foto: Fredrik Widemo / Rovdata

– Det ble skutt 17 ulver i registreringsperioden. De inngår i tallene i og med at perioden går fra oktober, sier Kindberg.

I rapporten kommer det også fram at det så langt i vinter er dokumentert fem valpekull i revirene som bare lever i Norge. Det er også registrert tre valpekull i grenserevir. I tillegg er det også registrert to valpekull i revir man er usikre på om også lever i Sverige.

Fire fylker

De aller fleste ulvene som er registrert i denne perioden er funnet i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold.

Det er bare åtte ulver som er påvist i andre fylker i perioden, og fem av dem ble skutt.

De tre resterende ulvene ble sist påvist i Sogn og Fjordane i desember 2018, i Finnmark januar 2019, og i Trøndelag i januar 2019.

Mener det er for få ulver i Norge

Det har vært mange pågående diskusjoner om hvorvidt rovdyrpolitikken i Norge fungerer som den skal. De som kjemper for å øke bestanden i Norge mener at tallene som kom i dag understreker problemet.

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener man må se på tallene etter at man trekker fra grenserevirene og ulven som har blitt skutt i registreringsperioden.

– Da har vi under 50 helnorske dyr per i dag. Nesten alle de dyrene finnes på innsiden av ulvesona, som dekker fem prosent av Norges landareal, sier Håpnes.

Han påpeker videre at det finnes svært få ulver utenfor ulvesona.

– Stortinget har sagt at det er akseptabelt at det er ulv på utsida av ulvesona, men det skal ikke forekomme yngling der. Likevel er dagens politikk slik at alle ulver som settet poten på utsida av ulvesona blir skutt, sier han.

Mener det må felles flere

Rovdyrkontakt i Norges Bondelag, Einar Frogner mener også at rovdyrpolitikken i Norge ikke fungerer som den skal, men det er av andre grunner.

– Når bestandsmålet ligger over det Stortinget har vedtatt som bestandsmål så mener vi at det er et svik, sier han.

Han sier at det viktigste for Norges Bondelag er at det blir felt nok ulver i nærheten av beiteområder før beitesesongen.

– I neste runde er det viktigste å få gjort en lisensfelling til kommende vinter som tvinger bestanden ned på dette bestandsmålet Stortinget har vedtatt, sier Frogner.