Færre registrerte ulver i Norge

Antallet registrerte ulv i Norge gikk ned med 10 prosent siden vinteren i fjor, viser tellinger.

To ulver skutt

SKUTT: Disse ulvene ble skutt i Trysil nyttårshelga.

Foto: Mats Sparby

Ifølge Rovdata er det både færre ulver og færre kull med valper. Totalt ble det registrert mellom 103 og 106 ulver denne vinteren. Det er en betydelig nedgang fra forrige vinter. Men siden flere ulv døde i fjoråret, er antallet levende ulv likevel rundt det sammen nemlig i overkant av 85.

Arnodd Håpnes

SVERIGE: Fagleder i Norges Naturvernforbund, Arnodd Håpnes mener det er Sverige som er grunnen til at nedgangen i antall ulv ikke er større.

Foto: Jo Straube

– Det er jo en forventet nedgang fra den voldsomme nedskytinga som har vært de siste årene, med veldig høye jaktkvoter og veldig sterk avskyting av en svært liten ulvebestand, sier fagleder i Norges Naturvernforbund, Arnodd Håpnes.

Leder i Hedmark bondelag, Elisabeth Gjems mener imidlertid at nedgangen ikke er stor nok.

– Jeg registrerer at det er en nedgang i antall individer, men når vi ser på antall ynglinger og flokker så er vi fortsatt over bestandsmålet, sier hun.

Over bestandsmål

Sammenlignet med sist vinter er det en nedgang i tre helnorske revir, mens det er en økning på ett valpekull på grensa mot Sverige.

Stortingets bestandsmål er 4–6 ulvekull i Norge og i grenserevir, hvor minst tre skal være født i helnorske revir.

– I vinter er det registrert valpekull av ulv i fem helnorske revir og seks grenserevir. Det gir til sammen åtte kull i Norge, hvilket er over Stortingets bestandsmål. Det var også tilfelle i fjor, da det til sammen ble påvist 10,5 kull, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ulvesonen med revirer
Foto: Illustrasjon: André Håker, NRK

Rundt 65 av ulvene er kun registrert i Norge, mens rundt 40 har hatt tilhold i grenseområdene mot Sverige.

De fleste ulvene er påvist i ulvesona. Kun åtte enslige ulver ble talt utenfor, og fem av disse er felt.

De siste årene har ulvebestanden i Norge vokst, og i fjor nådde det en topp. Da ble det talt 115 eller 116 ulver, men i år går antallet altså ned.

– Vi kan takke Sverige

Håpnes mener det er rovdyrpolitikken i Sverige som er grunnen til at nedgangen ikke er større.

NY LEDER I HEDMARK BONDELAG; Elisabeth Gjems fra Åmot er ny leder i Hedmark Bondelag

MENER DET ER MYE ULV: – Vi må synliggjøre konsekvensene av at det er mye ulv i Norge, sier leder i Hedmark bondelag, Elisabeth Gjems.

Foto: Vibecke Wold Haagensen

– Vi kan takke Sverige for at de stanser jakten sin, sånn at vi får en mindre nedgang enn det som var frykta. Vi får heldigvis overskudd fra svenske ulver som bidrar til at vi klarer å opprettholde en knøttliten ulvebestand i Norge, sier han.

Gjems sier at de vil fortsette å jobbe for at regjeringa følger bestandsmålet de har satt.

– Vi må synliggjøre konsekvensene av at det er mye ulv i Norge. Nå har vi ei ulvesone som fungerer som et område for oppformering av ulv, sier hun.