Den savnede er funnet omkommet

Den savnede personen ble funnet i kjelleren på fjøset mandag ettermiddag.

Den omkomne ble funnet mandag ettermiddag.

Det store grisefjøset med ca 500 griser ligger langs Fryasletta i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Det opplyser politiet. De har i hele dag lett etter en person som de mistenkte kunne være i fjøset eller i nærheten da det eksploderte på Frya i Sør-Fron i formiddag.

Det er fortsatt ikke sikkert hva som var årsaken til eksplosjonen.

– Det kan være en gasseksplosjon fra grisemøkk, men det blir foreløpig bare spekulasjoner, sier innsatsleder Kai Førlandsås.

Innsatsleder Kai Førlandsås

Innsatsleder Kai Førlandsås

Foto: Alexander Nordby / NRK

Han sier at de nå har tatt seg inn i bygningen så langt det lar seg gjøre. Arbeidet er farlig og vanskelig på grunn av de sammenraste materialene.

Griser løp rundt

Flere griser løp rundt på stedet mens mannskapene jobbet med opprydning. Biler fra et slakteri henter nå de dyrene som er uskadde, mens skadde dyr blir avlivet på stedet.

Det store fjøset med mellom 400 og 500griser ligger langs Fryasletta i Gudbrandsdalen.

Den ene veggen som vender mot E6 er blitt sprengt.

Den omkomne er funnet i fjøsets kjeller og har hatt det som sin arbeidsplass. Det jobbes nå med å få ut døde og skadde dyr.

Innsatsleder Kai Førlandsås orienterer om dødsfallet.

Trodde smellet kom fra E6-utbyggingen

Egil Blakarstugun er nabo til grisefjøset som har kollapset. Han hørte eksplosjonen i formiddag.

– Først hørte jeg at det eksploderte, og så så jeg en røyksky. Jeg trodde først det var fra E6, men etter hvert forsto jeg at det var fra fjøset, forteller Blakarstugun.

Han har ingen formening om hva som kan ha skjedd. Nå er han på gården for å hjelpe til.

– Dette er snakk om et stort fjøs, sier operasjonsleder Stavheim.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

– Politiet er på stedet, men vi vet foreløpig ikke noe om hva som forårsaket eksplosjonen, sier han.