Vil bygge dementlandsby

Sentrale krefter i Oppland Fremskrittsparti støtter et forslag om å bygge en dementlandsby hvor brukerne skal kunne leve et tilnærmet normalt liv. – Ikke veien å gå, mener motstandere.

På sykehjem

FLERE DEMENTE: Oppland Fremskrittsparti sier at antall demente vil øke i årene fremover, og mener en dementlandsby er rett måte å håndtere dette på.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helene Sørbu fra Nordre Land FrP er initiativtaker til forslaget. Hun mener en dementlandsby vil fungere bedre enn dagens ordning.

Helene Sørbu

FORESLÅR DEMENTLANDSBY: Helene Sørbu fra Nordre Land Fremskrittsparti mener en dementlandsby vil skape trygghet for både pasienter og pårørende.

Foto: Hanne Stine Kind

– Institusjoner er vel og bra, men de demente trenger å bli aktivert og ha et verdig liv på linje med alle andre. I en sånn landsby har du ditt eget liv, i stedet for å kun bo inne på et rom, mener Sørbu.

Hun forklarer at en dementlandsby går ut på at de demente skal kunne bevege seg fritt inne på et stort kontrollert område. Der vil det være egen butikk, kino, kaféer og andre fasiliteter, i tillegg til kvalifisert personale som følger opp personene med demens. Hvor denne landsbyen skal ligge i fylket er hun usikker på.

Sørbu mener de demente slett ikke blir isolert av å leve på et avgrenset område.

– Det er jo nettopp en landsby. Du skal kunne bevege deg fritt rundt slik du selv ønsker, sier hun.

- Bør høre på fagmiljøene

Fylkesleder Morten Halling i Oppland KrF tror ikke en dementlandsby er veien å gå. Han har større tro på at den enkelte kommune skal gjennomføre sine egne dementtiltak.

Medisinstudent Ragne Victoria Kolaas Stauri fra Oppland Arbeiderparti er usikker på om forslaget er godt eller ikke.

– Jeg skjønner at det er et positivt retta forslag, men jeg har aldri hørt at det er behov for en dementlandsby. Når det er sagt kan det være at dette er et godt forslag, presiserer hun.

Stauri forteller at det i alle tilfeller er viktig å høre på hva fagmiljøene sier om et slikt forslag.

  • Les også: 70.000 nordmenn har demens - NRK – Norge

Kan være en trygghet

Christel Røsten fra Lillehammer demensforening tror det er bedre å skape et mer demensvennlig samfunn, heller enn et avgrenset område. Hun forteller at målet er at personen med demens skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, men legger til at når den rammede først trenger pleie, kan en landsby være en god idé.

– En slik landsby vil selfølgelig oppleves som trygt for dem som bor i den, sier Røsten.

Hun mener personer med demens vil kunne få et tilbud som er bedre tilrettelagt for ulike hverdagsutfordringer. Dette vil kunne øke livskvaliteten til de det gjelder.

Trygghet og livskvalitet er også den største motivasjonen for Helene Sørbu. Hun har selv en far med demens, og hevder at systemet ikke fungerer.

– Jeg har fått telefoner fra institusjonen der han bor, med spørsmål om jeg kan ta meg av han. Når sånt skjer blir jeg inspirert til å finne andre løsninger som kan fungere bedre, sier hun.

Se Fremskrittspartiets Helene Sørbu besøke Landmo sykehjem i Nordre Land:

Oppland Fremskrittsparti vil innføre dementlandsby i fylket.

VIL HA FORANDRING: Oppland Fremskrittsparti ønsker å gi et annerledes tilbud til personer med demens.