Deler av E6 stenges for trafikk

Fra fredag 11. oktober klokken 20.00 til mandag 14. oktober klokken 05.00 vil E6 mellom Grønvoldkrysset og Hauerseter nord for Gardermoen være stengt for trafikk. Det vil være skiltet omkjøring om lokalt vegnett i stengingsperioden.