Hopp til innhold

Reagerer på overvåking i badeanlegg

Datatilsynet har gitt Ankerskogen svømmehall pålegg om å fjerne overvåkningskameraer i velværeavdelingen.

Velværeavdelinga

ULOVLIG: Ankerskogen svømmehall har blitt bedt om å fjerne overvåkningskameraene.

Foto: Knut Øyvind Hagen

Ankerskogen svømmehall på Hamar er et av Norges største badeanlegg. Etter en kontroll 16. mars har Datatilsynet kommet frem til at svømmehallen må fjerne kameraene de har i velværeavdelingen.

– Vi mener at dette er et type område hvor det skal være mulig å slappe av og være i fred i størst mulig grad, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Rannveig Bakke Tvedten.

De mener at sikkerheten kan ivaretas uten kameraer, siden det alltid er personale til stede i velværeavdelingen. Ankerskogen har også fått påvist rutinesvikt.

– Hvordan man bruker et kameraovervåkningsanlegg skal være skriftlige og der har ikke svømmeanlegget noe å vise til. Dette er en plikt man har etter personopplysningsloven, sier Bakke Tvedten.

Vil ha kontroll

Daglig leder for Ankerskogen svømmehall, Morten Lillehagen er ikke enig med Datatilsynets vedtak. Han sier de vil komme med et tilsvar hvor de forklarer sitt syn.

– Det handler om å ha kontroll over anlegget når det gjelder sikkerheten. De ansatte skal føle seg trygge i arbeidssituasjonen, sier han.

Rannveig Bakke Tvedten i Datatilsynet mener imildertid for mye overvåkning også kan gjøre at man mister tillit hos publikum.

– I Norge stoler vi på myndighetene og virksomheter, Men den tilliten kan bli skadet dersom mange opplever at det begynner å komme ubegrunnet kameraovervåkning som det ikke informeres om, sier hun.

Velværeavdeling

TRYGT: Ankerskogen svømmehall vil overvåke velværeavdelinga, blant annet for de ansattes sikkerhet.

Foto: Knut Øyvind Hagen / NRK

Skal gjelde alle

Datatilsynet vil ta imot og vurdere Ankerskogens tilbakemelding før de gjør sitt endelige vedtak. Dersom svømmeanlegget ikke vil godta dette, kan de ta saken til personvernnemnda.

Bakke Tvedten sier at de ikke kan legge for mye vekt på tilbakemeldingene fra svømmehallen, da det er viktig å gjøre vedtak som skal gjelde også for andre lignende steder.

– Vi foretar en vurdering opp mot reglene for kameraovervåkning og fatter så vedtak opp mot intensjonen bak reglene. Vi kan ikke ta for mye hensyn til hva besøkende eller ledelse mener, da denne vurderingen skal gjelde for alle anlegg av tilsvarende størrelse og utforming, sier hun.