180 tonn fisk kjøres fra Danmark til Valdres for å skåne miljøet

To ganger i uka kjører trailere med fire tonn nyslaktet dansk regnbueørret til Valdres. Årsaken er at norske miljømyndigheter ikke vil gi ny konsesjoner eller utvide de gjeldende i Valdres.

Trailer

Regnbueørret fraktes fra Jylland i Danmark til Valdres for å bli rakfisk.

Foto: Arne Sørenes / NRK

SI DIN MENING I SLUTTEN AV ARTIKKELEN!

Bakgrunnen for fisketransporten fra Danmark til Norge skyldes suksessen Wangensten AS har hatt på det norske markedet med sitt salg av rakefisk.

I dag er Leira-bedriften nesten enerådende på det norske markedet med leveranser til alle de landsdekkende kjedene på dagligvaremarkedet. 180 tonn med fisk går til kjedene Wangensten har avtale med.

Video Importerer rakfisk fra Danmark

For å makte disse store leveransene måtte de ut på markedet. De fant fisken i Danmark.

Se TV-reportasje om fisken som fraktes fra Danmark til Valdres i NETT-TV.

Vil flytte arbeidsplassene hjem

Jørn Wangensten sier de gjerne vil flytte arbeidsplassene hjem fra Danmark. På Leira arbeider ti personer med legging av fisken. Selve produksjonen og transporten skaper jobber i Danmark.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Regnbueørret i Danmark

Oppdretteren på Jylland er godt fornøyd med å ha norske kunder.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Wangensten vil satse på oppdrett for å få lokale råvarer, men hittil er alle søknadene blitt avslått. Miljøvernmyndighetene i Oppland har lagt lokk på fiskeoppdretten i Valdres. Slik som det var for 40 år siden, skal det være i dag.

Ingen får ny konsesjon, og ingen av de igangværende får utvide. De vil opprettholde det biologiske mangfoldet man har i dag i vassdraget. Skal denne holdningen endres, må det tas i bruk ny renseteknikk.

Utslippet til Begnavassdraget må ned i omtrent null.

Får ikke produsere mer

Hos produsenten Nordaker gard vil de derfor prøve å skape andre aktiviteter for å utnytte den store interessen for rakfisk.

- Vi ønsker å produsere mer lokal rakfisk, men regelverket hindrer oss. Vi har hatt flere runder på dette de siste årene, sier Nils Noraker.

Nordaker og fem andre produsenter i Valdres står bak kvalitetsmerket "Rakfisk i Valdres". De produserer rundt 130 tonn rakfisk.

Wangensten står for 180 tonn rakfisk. Og Jørn Wangensten mener myndighetene må åpne for oppdrett som er økonomisk forsvarlig. Nå skal det forskes på rakfiskproduksjon. Landbruksdepartementet har satt i gang forskningsprosjekter og næringa er også med økonomisk.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Jørn Wangensten

Jørn Wangensten mener myndighetene må åpne for oppdrett som er økonomisk forsvarlig.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Landbruksministeren mener oppdrett kan bli ei vekstnæring for innlandet. Hos dambrukeren i Danmark går utslippene omtrent rett i sjøen. I Oppland vil tilsvarende utslipp skape problemer i vassdragene.

Derfor er man restriktive med å slippe ut fosfor og næringsstoffer. Hos miljøvernavdelingen vil de ha samlet avløpsvannet og fått renset det slik at utslippene kommer ned i omtrent null.

Likevel: Det er et paradoks at det er mer tjenelig for miljøet å transportere 180 tonn med både bil og båt til Norge fra Danmark for å redusere utslippet til Begnavassdraget. Men er det tjenelige for miljøet sett under ett?

Hva mener du?