Skal sette opp 31 vindturbiner på Raskiftet

Det blir vindkraftverk på Raskiftet på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil.

Raskiftet mot Trysil

VINDTURBINER: Fra vinteren 2018/2019 vil det være 31 vindturbiner i drift på Raskiftet. Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München står bak byggingen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München besluttet fredag å bygge ut vindkraftverket. Etter planen skal 31 vindturbiner settes i drift vinteren 2018/2019.

Investerer 1,4 milliarder

Bjarne Slapgard og Øistein Andresen

AVTALE: Konsernsjef Øistein Andresen (t.h) i Eidsiva Energi og konsernsjef Bjarne Slapgard i Gudbrandsdal Energi er fornøyd med at utbyggingen nå kan starte.

Foto: Eidsiva Energi

De to energiselskapene kaller dette en merkedag for produksjon av fornybar energi i Innlandet.

– I og med at det er første gang Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi bygger ut et vindkraftprosjekt, er vi svært fornøyd med å ha fått med oss Stadtwerke München, som er en solid og langsiktig industriell aktør med erfaring fra utbygging og drift av vindkraftverk, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi og konsernsjef Bjarne Slapgard i Gudbrandsdal Energi i en pressemelding.

En realisering av Raskiftet vindkraftverk innen utløpet av elsertifikatordningen i 2021 vil skape verdier og nye arbeidsplasser i Innlandsregionen, ifølge Eidsiva.

Inntektene vil være på rundt 10 millioner kroner i årlige inntekter i 25 år for kommunene Åmot og Trysil, og grunneierne vil få utbetalt leie på rundt to millioner kroner årlig.

Vindmøller, Raskiftet vindkraftverk, hyttefelt, båtplasser, vindmålemast, vindmåling, raskiftet, raskiftet vindverk, vindverk, inntekt, inntekter, utbygging, utbygge, vindkraft, leieinntekter, grunneiere

TV-reportasje fra januar 2013.

Utbyggingen vil starte med skogsavvirkning, veiarbeid og grunnberedning. Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i prosjektet. Raskiftet vindkraftverk vil gi 370 gigawattimer (GWh) i året, noe som tilsvarer årsforbruket til 18 500 husstander.

Ikke fornøyd

Miljøvernere, Forsvaret, flere beboere og hytteeiere i området er imot byggingen og klaget på det opprinnelige konsesjonsvedtaket fra NVE, men ble ikke hørt.

Da planene ble kjent i 2013 sa grunneiere at de frykter at området blir mindre attraktivt. Ivar Nergaard i Søre Osen grendeutvalg sa til NRK at de så på dette som negativt, både for botrivsel og turisme.

Naturvernforbundet var misfornøyd med at Miljødirektoratet ga grønt lys for vindkraftverk på Raskiftet.